Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

100 000 euroga innoveeritakse droonide seiresüsteemi, prügivedu, hoonete skaneerimist ja merepoid

100 000 euroga innoveeritakse droonide seiresüsteemi, prügivedu, hoonete skaneerimist ja merepoid

Tallinna linna ja Tehnopoli koostöös korraldatud innovatsioonikonkursile Tallinnovation laekus tänavu rekordiliselt 25 taotlust. Nende seast valis žürii välja neli ettevõtet, kelle lahenduste jõudmist linnaruumi toetatakse kokku 100 000 euroga.

Tallinna abilinnapea ja hindamiskomisjoni esimehe Joosep Vimma sõnul oli esitatud projektide kvaliteet kõrge. “Hea meel on selle üle, et need neli projekti, mis lõpuks välja said valitud, on tõeliselt tulevikku vaatavad ja eripalgelised. Kõigil valituks osutunud projektidel on potentsiaal panustada puhtama keskkonna ja ka tehnoloogiliselt targema linna loomisse. Soovime kõigile edu ning loodame, et pilootprojektide tulemusel näeme peagi nende lahenduste laiemat kasutuselevõttu,” sõnas Vimm. 

Võitjateks osutusid TrackDeep (30 000 eurot), Ibiot/Cleanhand (30 000 eurot), GScan (30 000 eurot) ja WiseParker (10 000 eurot). Konkursi viimasesse vooru pääsesid oma lahendusi esitlema veel SpeakTX, Rexplorer, Grab2Go, ACM Metal, Traffest, Elmo Remote, Edumus Education, Sustinere ja Eleport. 

Tallinnovationi innovatsioonikonkurss toimus Tallinna linna ning teadus- ja ärilinnaku Tehnopol koostöös juba neljandat korda. Tehnopoli tegevjuht Indrek Orav ütles, et sel aastal oli konkursil palju uuenduslikke lahendusi, mis teevad linnaruumi nutikamaks. “Oleme ettevõtetele testlinnakut pakkunud juba kümmekond aastat ja see on andnud meile selge teadmise, millist tuge ja keskkonda ettevõtted päriselt vajavad. Meie juures saavad ettevõtted testida turvalises kohas, mille eesmärgiks on liikuda lähemale teadmisele, milline teenus tulevikus inimeste elu linnas paremaks ja kestlikumaks muudab,” ütles Orav. Tema sõnul on Tallinnovation heaks platvormiks testlinnaku kontseptsiooni rakendamisel ja suur väärtus testimisvõimalusi ja toetavat kapitali vajavatele ettevõtetele.  

Droonide seiresüsteemist hoonete skaneerimiseni 

TrackDeep plaanib testida Tallinna linnaruumis mehitamata õhusõidukite asukoha ja liikumisvektori määramiseks vajalikku sensorite süsteemi. Projekti eesmärgiks on katsetuste käigus välja selgitada Tallinna U-space ala loomiseks vajaliku sensorite taristu parim paigutusskeem. Ettevõte sai oma lahenduse väljatöötamiseks 30 000 eurot.  

TrackDeepi strateegiajuht Kaido Lainjärv ütles, et nad tulid konkursile ennekõike selleks, et linnaga koostööd teha. “Soovisime äratada linnavalitsuses huvi U-space temaatika ja droonide sensorvõrgustiku loomiseks ning Tallinnovation tundus selleks hea võimalus olevat. Meie nägemus on see, et ilma kohalikku omavalitsust kaasamata pole võimalik seda protsessi rakendada, seega ilma konkursita oleks meil oluliselt keerulisem oma ideed ellu viia. Tulime konkursile pigem madalate ootustega, olime valmis selleks, et meie projekt ei pruugi kvalifitseeruda, aga lõpuks saime väga positiivse tulemuse ja soovitame konkursil osalemist ka teistele,” lausus Lainjärv.  

Ibioti (Cleanhand) lahendus näeb ette sensorite paigaldamist prügikonteineritesse, mis seejärel võimaldaks jäätmeveo korraldajal muuta konteinerite tühjendamist vajaduspõhiseks. See aitab linnal raha säästa, vähendada ökoloogilist jalajälge ja muuta jäätmevedu jätkusuutlikumaks. Ibioti lahendus sai 30 000 eurot toetust. 

GScan on välja arendanud müüonskänneri, millega on võimalik konstruktsioonidesse sügavuti näha, tuvastada selle sisemine geomeetria ning kahjustused. Projekti piloteeritakse Tallinnas ja selle raames mõõdetakse ühe Tallinna Linnavaraameti haldusalas oleva hoone rõdupiirde ja välistarindi ristlõiget, samuti on plaanis skannida ühte Tallinnas asuvat silda. GScan sai oma lahenduse väljatöötamiseks 30 000 eurot. 

GScani juhtiv ekspert Sander Sein ütles, et ettevõte on oma loodusliku atmosfäärikiirgust tuvastavat tehnoloogiat arendanud enam kui viis aastat ning nad on valmis seda reaalsetes turutingimustes testima. “Otsustasime osaleda nii Tallinnovationil kui Test in Tallinnal, sest näeme Tallinna linna erinevate ametkondade positiivset suhtumist uudsetesse tehnoloogiatesse ning nende tugevat tahet testitud tooteid ka päriselt rakendama hakata.  Valisime teadlikult sihiks pigem vähetuntud ja konservatiivse olemasolevate ehitiste hindamise temaatika, sest meie silmis on seal väga suur potentsiaal muuta Tallinn läbi tarkade, jätkusuutlike ja läbipaistvate otsuste kliimaneutraalsemaks, kus hoitakse ehitus- ja kultuuripärandit. Konkurss koos eesmärgi püstituse, osalemistingimuste ja hindamisprotsessiga vastas ootustele, sest Tehnopol ja Tallinna linn on suutnud väga hästi kokku siduda strateegilised eesmärgid ning detailsed mõõdikud,” kommenteeris Sein.   

WiseParkeri loodud nutikas poi LainePoiss võimaldab mõõta merel, ookeanil ja siseveekogudel lainekõrgust (täpsusega 1 cm), laine suunda, laine perioodi ja teisi olulisi laineparameetreid. Projekti eesmärgiks on pakkuda linnaelanikele, turistidele ja laiemalt Tallinna mereala kasutajatele reaalajas lainetuse infot Tallinna sadamatest (st lainetuse olud vahetult sadamate läheduses). WiseParkeri projekt sai toetust 10 000 eurot. 

Sarnast innovatsioonikonkurssi on mitu aastat läbi viidud ka koostöös Kohtla-Järvega. Sel aastal on Tehnopolil plaanis käivitada innovatsioonikonkurss Pärnus ja läbirääkimised käivad veel teistegi linnadega. Täpsema info leiab peagi lehelt innovatsioonifond.tehnopol.ee