Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

15. märtsil tähistatakse rahvusvahelist tarbija õiguste päeva

15. märtsil tähistatakse rahvusvahelist tarbija õiguste päeva

Päeva raames pööratakse tavapärasest enam tähelepanu tarbijate õigustele.

Tarbija õigustest teadlik kaupleja suudab vältida eksimusi ja osata ka ennast kaitsta olukorras, kus tarbija kaebus ei ole põhjendatud. Lisaks aitab kohusetundlik käitumine kaasa ettevõtja usaldusväärsuse suurenemisele ja kliendibaasi kasvatamisele.
Enamasti eksivad kauplejad tahtmatult, omamata piisavalt teavet kehtivate nõuete kohta.
Tarbijakaitsealased üldnõuded tulenevad tarbijakaitseseadusest. Kauplejal on muuhulgas kohustus avaldada tarbijale pakutava kauba ja teenuse hind, märgistada kaup eestikeelse teabega vastavalt kaubagrupile kehtestatud nõuetele ning tagada tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale eesti keelse kasutusjuhendi kättesaadavus.

Hinna avaldamisel on oluline meeles pidada, et lisaks müügihinnale tuleb üldjuhul avaldada ka ühikuhind. Teenust pakkudes tuleb tarbijat teavitada teenuse lõpphinnast ning kui seda ei ole võimalik eelnevalt määratleda, siis avaldada hinna arvutamise komponendid, et tarbijal oleks võimalik teenuse lõpphinda piisava täpsusega arvutada.

Kaup tuleb märgistada eesti keelse teabega. Teave peab olema esitatud selgesti loetaval, arusaadaval ja üheselt mõistetaval viisil. Lisaks tuleb tarbijale esitada osade kaubaliikide kohta asjaomast kohustuslikku teavet, näiteks rõivaste puhul hooldamisjuhised. Täiendavalt on erinõuded kehtestatud näiteks mänguasjade, kosmeetika ja toidu märgistamisele, milledest peab samuti lähtuma tarbijale kauba müümisel.
Korrektne märgistus suurendab kaupleja usaldusväärsust ja mõnel juhul võimaldab ka ära hoida tarbijate pretensioone, näiteks rikutud mantli tõttu, mille põhjustas puudulikust märgistusest tulenev vale hooldus.
Kasutusjuhend peab sisaldama eestikeelset ja arusaadavat teavet kauba ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks.

Kaubandus- või tarbijakaitsealase teabe saamiseks pöördu Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna poole telefonil 640 4232, e-posti aadressil  [email protected] või tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel.
Nõustame eesti, vene ja inglise keeles.

Palju kasulikku teavet leiab ka linna tarbijaveebist

Vaata ka ühiku- ja müügihindade ning kasutusjuhendi toredaid videosid:)