Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Beamline Accelerator käivitab rohetehnoloogia idufirmadele suunatud uue "Energia | Kliima" kiirendiprogrammi

Beamline Accelerator käivitab rohetehnoloogia idufirmadele suunatud uue "Energia | Kliima" kiirendiprogrammi

Beamline Accelerator, koostöös Baltic Innovation Agency ja Sparkup Tartu Teaduspargiga, käivitab rohetehnoloogia idufirmadele suunatud uue "Energia | Kliima" kiirendiprogrammi, mida rahastab KIK

Beamline koostöös Baltic Innovation Agency ja Sparkup Tartu Teaduspargiga kutsub idufirmasid kandideerima uude rohekiirendisse, et kaasa aidata rohereformi eesmärkidele ja kliimamuutuste mõju leevendamisele. "Energia | Kliima" kiirendi pakub idufirmadele 100 000 euro suurust osalusvaba investeeringut, strateegiliste lahenduste edasiarendamiseks energeetika, ehituse ja kliimamuutustega kohanemise valdkondades. Kandideerimine programmi on juba alanud - taotlusi saab esitada www.beamline.fund/energia lehel. Taotlusvoor kestab kuni septembri keskpaigani, mille järel algab valitud idufirmadega aktiivne tööfaas. 

"Ehitus ja energia on rohepöörde jaoks ühed olulisemad sektorid. Et muuta hooned ja energialahendused tõhusamaks, tuleb ehitus- ja energeetikasektorisse investeerida miljardeid. Rohepööre on ühelt poolt kulu, kuid teisalt on see üha kasvav majandussektor. Usume, et idufirmad saavad uute tehnoloogiate ja ideedega aidata rohepööret kiiremini ja paremini ellu viia. Innovatiivsete lahenduste toetamine tähendab pikaajalises perspektiivis rohkem töökohti ja paremat elukeskkonda Eestis," kommenteeris Tartu Teaduspargi juhatuse liige Pirko Konsa.

Pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035" seadis Eesti endale eesmärgiks olla 2050. aastaks konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik. Eesti rohereformi eesmärgid on seatud nii, et täidaksime neid saavutades Euroopa rohelisest kokkuleppest tulenevaid kohustusi, tagades samal ajal enda majanduse konkurentsivõime ja inimeste heaolu. 
Rohereformi kolm eesmärki: 
  • negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine, 
  • kaasaegse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamine, 
  • konkurentsivõimelise ja keskkonnahoidliku ettevõtluse arendamisele kaasa aitamine. 
KIKi arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg rõhutas, et kliimamuutuste mõju on tänaseks avaldumas Eestis nii nagu kogu maailmas ja innovaatilised lahendused nendega toimetulekuks on väga vajalikud. „Äärmuslikud ilmastikunähtused, ressursside ammendumine ning majanduslikud ja sotsiaalsed väljakutsed nõuavad süsteemset muutust, aga ka läbimurdelisi lahendusi. Taaste- ja vastupidavusrahastu toel korraldatav arengukiirendi keskendub uute nutikate rohetehnoloogiliste lahenduste loomisele, mis aitavad leevendada kliimamuutuste mõju ning suurendada energia- ja ressursitõhusust,” lisas Sulg.

Beamline tegevjuhi Jana Budkovskaja sõnul on praegu ajalooline pöördemoment, kui kõige kõrgemal poliitilisel tasemel saadakse aru innovatsiooni ja seega iduettevõtete kriitilisest tähtsusest kliimamõjude leevendamiseks. "Kolme fookusega kiirendi on suurepärane võimalus idufirmadele - programm, mentorlus ning rahvusvahelised relevantsed kontaktid aitavad arendata nii toodet kui ka ärimudelit, et tõeliselt mõjukad ja kliitilised lahendused saaksid olla edukad turul. Ootame kiirendisse idufirmasid, mis arendavad nii riist- kui tarkvaratooteid või -teenuseid energeetika, ehituse ja kliimamuutustega kohanemise valdkondades. Parimatele ettevõttele, kes kiirendisse pääsevad, pakume äri- ja tootearenduse teenuseid väärtuses kuni 100 000 eurot," lisas Budkovskaja.

"Energia | Kliima" programmi raames saavad idufirmad kasutada juhtivate cleantech-valdkonna ekspertide mentorlust, osaleda seminaridel ja töötubades ning saada abi rahvusvahelistele turgudele sisenemisel ja rahastuse hankimisel. Lisaks saavad idufirmad soetada vajalikke äri- ja tootearenduse teenuseid, et tõsta oma tehnoloogilise valmisoleku taset (TRL) ja investeerimiskõlblikkust. Beamline’i , Baltic Innovation Agency’i ja Sparkup Tartu Teaduspargi kiirendi on suurepärane võimalus idufirmadele, kes soovivad tuua tõelisi muutusi rohetehnoloogiate maailmas, ja me kutsume osalema kõiki, kes jagavad säästva arengu ja innovatsiooni väärtusi.

Beamline Accelerator, Baltic Innovation Agency ja Sparkup Tartu Teaduspargiga käivitava kiirendiprogrammi "Energia | Kliima" rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastu (RRF) raames Eesti taastekava alusel. See pakub idufirmadele ainulaadset võimalust kiirendada rohetehnoloogiate arendamist ja rakendamist.

Lisainfo:
Aneth Tinnus (Beamline), e-post: [email protected]
Veebileht ENG:
www.beamline.fund/energy
Veebileht EST: www.beamline.fund/energia


Beamline Acceleratorist: Beamline on idufirmade kiirendi, mis toetab rohetehnoloogia iduettevõtteid üle kogu Euroopa. Koostöö juhtivate ekspertide ja investoritega võimaldab Beamline Acceleratoril pakkuda unikaalseid võimalusi alustavate idufirmade skaleerimiseks ja arendamiseks.

Baltic Innovation Agencyst: Baltic Innovation Agency (BIA) on innovatsioonijuhtimise ettevõte, mis aitab ühendada ideid, inimesi ja raha. Pakkudes innovatsiooni, ärikoolituse ja tehnoloogia ülekandeteenuseid ettevõtetele ja idufirmadele, kes soovivad kasvada, ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidele.

Sparkup Tartu Teaduspargist: Sparkup Tartu Teaduspark on ettevõtluse tugiorganisatsioon, mis kiirendab teadus- ja tehnoloogiamahukaid ettevõtteid viies põhivaldkonnas: kosmosetehnoloogia, mehitamata lennundus, tervise- ja biotehnoloogia, tehisintellekti rakendused ja rohetehnoloogia.