Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ettevõtlusakadeemia seminar "Õiguslikest arengutest ja muutustest väikeettevõtluse ärikeskkonnas"

16. detsembril 2021 kell 10.00-11.30 toimub Tallinna ettevõtluskeskuse ja TalTechi selle aasta viimane ettevõtlusakadeemia veebiseminar väikeettevõtteid puudutavatest olulistest õiguspoliitilistest muutustest.

Seminari viib läbi Birje Kalmus, LMP vandeadvokaat ja TalTechi külalislektor.

Viimastel aastatel on toimunud mitmeid arutelusid seoses äri- ja majanduskeskkonna muudatustega. Ettekandes antakse ülevaade olulisematest õiguslikest muudatustest, mh elektroonilisest koosolekute korraldamisest ja nendel osalemistest, osaühingu osa võõrandamise vorminõudest loobumisest ja sellega seonduvatest riskidest, ühisomaniku varaliste huvide järgimise kohustusest, ülemaailmse ettevõtete tulumaksumiinimumi kehtestamisest ning muutunud töösuhetest. Ühtlasi käsitletakse nõuete maksmapanemise eelduseid ja võimalusi.

Birje Kalmus on advokaat, kelle peamiseks töövaldkonnaks on eraõigus ning lepingutega seonduvad küsimused. Birje nõustab igapäevatöös väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid nii äriõiguse, töötajate kui ka lepingutega seonduvates küsimustes. Birje on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Intellektuaalne omand“ raames.

Lisatud loengumaterjalid ja video 

Lisainfo:
Krista Kink
Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus
krista.kink@tallinnlv.ee
640 4225

Helena Rozeik
Tallinna Tehnikaülikool
helena.rozeik@taltech.ee

Vaata Tallinna ettevõtluskeskuse sündmuste kalendrit