Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Green Key teemaline seminar turismiettevõtetele

Registreerumise tähtaeg on 5. mai 2022. Seminar toimub Teams platvormil 6. mail 13.00-15.00

Hea turismiettevõtja!

Oled oodatud rahvusvahelise ökomärgise Green Key taotlusvooru tutvustavale seminarile 06.05 kell 13.00-15.00. Seminar toimub virtuaalselt Teamsi platvormil. Palume registreeruda hiljemalt 5. maiks. Seminaril osalemise link saadetakse registreerimisvormis lisatud e-postile enne ürituse toimumist.

Tutvustame keskkonnajuhtimise olemust ja olulisust ning Green Key märgise süsteemi. Lisaks anname ülevaate taotlusvooru nõuetest ja orienteeruvast taotlemise etappide ajakavast. 

Seminari üldosale järgnevad kolm paralleelselt toimuvat temaatilist töötuba, mis on suunatud eraldi majutusasutustele ja konverentsikeskustele, toitlustusasutustele ning turismiatraktsioonidele nagu muuseumid, teemapargid jne. Kolmes temaatilises töötoas räägitakse detailsemalt vastava kategooria eripäradest nii keskkonnajuhtimises kui Green Key märgise rakendamisel.

Kuigi seminari eesmärk on valmistada ettevõtjaid ette märgise taotlust esitama, siis seminaril osalemine ei kohusta Green Key programmiga liituma. Huvi korral saab aga registreeruda Green Key ametlikku taotlusvooru. Järgmine taotlusvoor kestab maist oktoobrini 2022 ning selle raames korraldatakse viis koolitust, mille käigus tutvutakse osalejatele kõiki Green Key kriteeriumeid, keskkonnahoiu ja kestliku turismi põhimõtteid ning keskkonnahoiu edendamist toetavaid tegevusi. Taotlusvooru jooksul toimunud koolituste tulemusena on osalejatel olemas kõik vajalikud teadmised programmi kriteeriumite rakendamiseks turismiettevõttes, taotluse edukaks esitamiseks ja Green Key märgise omandamiseks.

Teavitusseminari viivad läbi SEI Tallinna eksperdid Evelin Piirsalu, Harri Moora ja Kadi Väli.

Lisateave Green Key märgise kohta siit. 
Lisainfo: green.key@eas.ee

Green Key märgisega seotud tegevusi koordineerib Eestis Turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega. Programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.