Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõuded kauplejale tubakatoodete müügil

Nõuded kauplejale tubakatoodete müügil

Tubakatoodete müügile kehtivad nõuded tulenevad tubakaseadusest, kus muuhulgas on kirjas kohustus teavitada toodete müügiga alustamisest ning tingimused tubakatoodete nähtavusele nende jaemüügil.

Enne tubakatoodete, suitsetamiseks mõeldud tarvikute ja muude seonduvate toodete müügiga alustamist nii jaekaubanduse, hulgikaubanduse kui toitlustamise korral, tuleb kauplejal esitada oma tegevuse kohta majandustegevusteade. Lisaks tuleb tubakatoodete ja elektrooniliste sigarettide ning nende täitevedelikke müügi puhul teha tootjal, importijal või levitajal teavitus ka Terviseametile. Nõuetega tutvu Terviseameti kodulehel.
Ka müügivormile kehtivad erinevad piirangud, näiteks ei või tubakatooteid muuhulgas müüa müügisaalita müügikohas, müügiautomaadist ega kandekaubanduse korras.

Müügikohta valides ja kujundades tuleb arvestada, et tubakatoodete ja sellega seonduvate toodete nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine müügikohas on keelatud.

Tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügile spetsialiseerunud kaupluses müüdavad tooted ja nende tähistamiseks kasutatavad kaubamärgid ei ole tohi olla nähtavad väljaspool müügikohta.

tubakatoodete kahjulikkus_.jpg
Kaupluse vaateaknale ei ole lubatud paigutada tubakatooteid ega ka muid seonduvaid tooteid – pabereid, vesipiipe ja muid sellelaadseid tooteid.
Reklaamiseadusest tulenevalt tubakatoodete ja selle tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste reklaam on keelatud. Näiteks ei ole lubatud kaupluse juures ei ole lubatud avaldada eripakkumisi ega soodustusi tubakatoodete kohta.

Meeles tasub pidada, et tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eesti-sisene kaugmüük, on keelatud.  See tähendab, et e-poest ei ole lubatud osta ega müüa sigarette või e-sigarette ja nende vedelikke. Antud nõude täitmise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Lisaks juhime tähelepanu, et e-sigaretid on definitsioonilt elektri- ja elektroonikaseadmed, mis vajavad oma funktsiooni täitmiseks patareid. Nii elektri- ja elektroonikaseadmed kui ka patareid on jäätmeseaduse § 25 alusel probleemtooted, millele kehtib laiendatud tootjavastutus. E-sigaretid liigituvad elektri- ja elektroonikaseadmete alla ning neile kehtivad elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tagastamise ja teavitamise nõuded. Seetõttu kaupleja peab oma müügikoha kaudu tagasi võtma elektroonikaromud 1:1 põhimõttel. 
tubakatoodete kahjulikkus.jpg

Kauplejal on kohustus igal müügitehingul veenduda ostja vanuses. Alaealisele tubakatoodete, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodete, tubakatoote kujuga sarnanevat toodete, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodete või selle osiste müümine ja müügiks pakkumine on keelatud. Müüjal on kohustus küsida ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning õigus keelduda eeltoodud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

Tubakatoodete jaemüügiga seonduvate nõuete üle teostab Tallinnas järelevalvet ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakond. Kui soovid antud teema kohta lisainfot, pöördu Tallinna tarbijakaitse osakonna poole telefonil 640 4232 või e-kirja teel [email protected] või tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel.