Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Varasemad klastriklubi kohtumised 2014-2018

Varasemad klastriklubi kohtumised 2014-2018

20. juuni 2018 - Klastriklubi lõpetas hooaja

Klastriklubi hooaja lõpetamine 2018_juuni.jpgKlastriklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Särgava residentsis räägiti edust, motivatsioonist ning oskustest seda juhtida.

Lühikoolitus „Kuidas püsida pildis?“ käsitles klastritele ja klastri eestvedajatele olulisi alateemasid nagu enesejuhtimine, sisemise motivatsiooni arendamine, seda kõike oskusliku (enese)müügi vaatevinklist.

Meid kõiki iseloomustab võime teha loovat tööd ja luua lisaväärtust. Meie motiveeritus, töösuutlikkus kui elukvaliteet tõuseb üldjuhul siis, kui teeme asju, mida me oskame, väärtustame ja mis meid õnnelikuks teeb. Kõige tähtsam ongi ehk leida vastus küsimusele, miks ma midagi teen – seda nii isiklikus elus kui tööalaselt. Usk endasse, julgus ja huvi asju teha, kombineerituna sotsiaalsete ja erialaste oskustega, loovad aluse edukaks müügiks – olgu selleks kas toote või teenuse müük või koostöövõrgustiku (klastri) moodustamine. Seejuures on positiivne emotsioon ja teatud mõttes erilisus need faktorid, mis nakatavad ja tõstavad meid esile ehk „pilti“.

Neid ja mitmeid teisi häid mõtteid jagas klastriklubis ettevõtja ja Dream Training koolitaja Urmas Kamdron.

Klastriklubi jätkab oma kohtumistega taas septembris.

 

19. aprill 2018 - Digiturundus ja eksporditurud – miks, kellele, kuidas ja kui palju? Maailm me ümber on pidevas muutumises. Need muutused ei jäta puutumata ka turunduse valdkonda, kus traditsioonilise turunduse kõrval on üha suuremat rolli omandamas digiturundus. Juba täna on näiteks ühe Eesti inimese kohta internetiga ühenduses 2,5 erinevat seadet (sh arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti) ning inimesed veedavad internetis keskmiselt 2 tundi päevas. Märgatav on ka toodete ja teenuste internetis ostmise kasvutrend.

Klastriklubis esines Digimeedia agentuuri FCR Media partner ja Google tootejuht Martin Paršin.jpg

Eelmainitud trendide põhjal tasuks ettevõtetel rohkem tähelepanu pöörata digitaalsetele turunduskanalitele ning nende põhjalikule planeerimisele ja analüüsile. Põhiline tööriist, mis eristab digiturundust tavaturundusest, on Google Analytics, mis pakub suurel hulgal võimalusi tulemuste mõõtmiseks erinevate kampaaniate lõikes. Google`i tööriistad aitavad kaasa uutele turgudele sisenemise ette valmistamiseks, strateegiate valikuks, välispartnerite leidmiseks või investeeringute planeerimiseks.  Alustavatel ja väikestel ettevõtetel kellel pole miljoni euroseid turunduseelarveid on parim viis kasutada e-turundus lahendusi nagu sotsiaalmeedia, otsingumootorite optimeerime (SEO), Adwords, e-postiturundus jms.

Digiturunduse võimalusi ja erinevaid tööriistu ekspordistrateegiate ülesehitamisel ning analüüsimisel tutvustas 18. aprillil klastriklubi liikmetele digiagentuuri FCR Media partner ja Google`i tootejuht Martin Paršin. 

 

27. veebruar 2018 

Konkurentsiõigus – kas koostöö konkurentsi tingimustes on lubatud?

Klastriklubis märtsis 2018 esines Katrin Tasa Konkurentsiametist.jpgKonkurents on toimiva turumajanduse eeltingimus. Selleks, et ettevõtluses konkurents toimiks ning keegi seda teadlikult ei takistaks või piiraks, on kehtestatud konkurentsireeglid, mis ärisektoris on ühed fundamentaalsemad, kohaldudes igasugusele majandustegevusele nii Eestis kui Euroopa Liidus. Eesti konkurentsiseadust kohaldatakse seejuures ka konkurentsi kahjustamisele suunatud tegevuse või tegevusetuse puhul, mis toimub väljaspool Eesti territooriumi, kuid kahjustab konkurentsi Eesti territooriumil.

Konkurentsiseaduse üheks võtmeteemaks on keelatud kokkulepped ja infovahetus, mis erialaliitude ja klastrite tegevuse iseloomu arvesse võttes on üheks võimalikuks riskikohaks. Erialaliitudesse kuulumine ei ole küll keelatud, kuid nendes osalemine suurendab võimalust, et konkurentidega vahetatakse konkurentsi kahjustavat teavet või sõlmitakse konkurentsi kahjustavaid leppeid (hinnad, kaubaturu jagamine, kollektiivne boikott jne). Seetõttu on oluline jälgida, et jagatav info või andmed jääks pigem üldistuste tasemele ning ei annaks alust ühisteks kaubaturgu puudutavateks kokkulepeteks. Ka klastrite puhul võib näiteks välisturgudele sisenemisel tekkida keelatud kokkulepete või koondumise seos (nt ühishangetel osalemine), mil tuleb jälgida muuhulgas seda, et samal kaubaturul tegutsemisel ei ole nende ühine turuosa rohkem kui 15%. 

Kuna konkurentsiõiguse rikkumised on Eestis kriminaalkorras karistatavad, tasub konkurentsiõiguslikest riskidest olla varakult teadlik. 27. veebruaril toimunud klastriklubi kohtumisel selgitas seadusega lubatut ja keelatut Katrin Tasa Konkurentsiameti järelevalveosakonnast.

 

Klastriklubi külalisteks Pipedrive ja Scoro esindajad_jaanuar 2018.JPG

23. jaanuar 2018 - Kliendikontaktide haldus on teema, millega kõik organisatsioonid rohkem või vähem kokku puutuvad. Kui vanasti tehti klientide kohta märkmeid paksudesse kaustikutesse, siis tänapäeval on praktikad selles osas juba erinevad – kes kasutab enda loodud andmebaasi või Excelit, kes mõnd tarkvara. Loomulikult on ka neid, kes ei halda kontakte üldse või siis parimal juhul on kogu info ühe inimese peas. Küll tasapisi, aga siiski üha rohkem on populaarsust võitmas spetsiaalsete CRM tarkvarade juurutamine organisatsioonides, mille abil saab mitmeid tegevusi automatiseerida, infot süstematiseerida ning erinevate inimeste ja üksuste tööd sünkroniseerida. Teiste hulgas on selliseid tehnoloogiaid arendamas ka tänaseks juba globaalsel turul kanda kinnitanud Eesti iduettevõtted Pipedrive ja Scoro, kelle esindajad käisid klastrijuhtidele oma tooteid tutvustamas. 


12. detsember 2017 lektor-Andrus-Albi-klastriklubis detsembris 2017.jpgKlastriklubi külaliseks oli rahvusvahelise müügi teemal Andrus Albi, kes on professionaalne müügitreener maailma suurimas USA päritolu müügiorganisatsioonis Southwestern Consulting. Ettevõtte 160 aasta ajaloo jooksul on ta müüginumbrite osas kõigi aegade edetabelis 7. kohal enam kui 250 000 töötaja seast. Omades enam kui 12 aastast rahvusvahelist kogemust müügis, müügijuhtimises, värbamises ning eestvedamises, on ta treeninud (coaching) tuhandeid müügiinimesi nii Ameerikas kui Euroopas. 


 

25. oktoober 2017 - Eesti Aasta Ettevõtte 2017 Magnetic MRO külastus

Estonian Airist alguse saanud ja täna riskikapitalifirmale BaltCap kuuluv Magnetic MRO AS on Eesti ainuke Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja AmeerikaKLastriklubi_oktoober 2017.JPG Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Tallinna lennuväljal paiknevates suurtes angaarides teostatakse põhjalikku ehk baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite värvimist. Eraldi teenusena pakutakse lennukihoolduse oskusteabe müüki ja liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust välismaa lennujaamades. Lisaks tegeleb ettevõte ka aktiivselt lennukite varuosade vahendamise ja müügiga välismaal, seda 36 riigis. 
Magnetic MRO areng on muljetavaldav. Ettevõtte juhi Risto Mäeotsa sõnult jõuti tänavu juba 75 miljoni euro suuruse käibeni. Veel selle aasta novembris avatakse Tallinnas veel kolmas angaar lennukite värvimiseks. 
Ettevõtte eeliseks on mitte niivõrd odav hind, kui kvaliteedi ja hinna suhe ning tarnimisaegade täpsus, mis lennunduses on olulise tähtsusega. Konkurentsivõime tagamiseks on oluliselt panustatud valdkondlikku innovatsiooni, seda lennuki plastmassist detailide 3D printimisest kuni näiteks liitreaalsuse rakendusteni lennukite hooldusel.

Pildigalerii klastriklubi visiidist ettevõttesse Magnetic MRO.

 

Klastriklubi september 2017.jpg

14. september 2017 - Klastriklubi sügishooaeg algas taaskord rahvusvaheliselt. Toimus järjekorras teine üritus sarjast „International Clusters Meetup”. Sellel korral oli klubil külas Euroopa Liidu COSME programmist rahastatud projekti CECIL (Cluster Excellence for Creative Industries Leadership) delegatsioon, kuhu kuulusid viie klastri esindajad viiest Euroopa riigist – Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Taani. CECIL projekti eesmärgiks on tõsta klastrite pädevust ning arendada (ühis)teenuseid loome- ja kultuurisektori ning IT-sektori koostöös (digitaalne loomemajandus). Eelmainitud projektis osalevad klastrid, kes omavad kõik Euroopa klastrite kvaliteedimärgist, sealhulgas on enam kui 1000 partnerorganisatsiooni esindav Prantsusmaa digitaaltehnoloogia klaster Cap Digital jõudnud kvaliteedimärgise kuldtasemeni.

 

14. juuni 2017 - Klastriklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Särgava residentsis räägiti inimesest ja tervisest, seda nii klastri kui klastrijuhtide vaatenurgast.

Klastriklubi hooaja lõpuürituse 2017.jpg

Inimest kui tööjõudu tervikuna iseloomustab võime teha loovat tööd ja luua lisaväärtust. Tehes asju, mida me oskame, väärtustame ja mis meid õnnelikuks teeb, seejuures teistele kasu loob, tõuseb nii meie motiveeritus, töösuutlikkus kui elukvaliteet. Võttes arvesse, et klastrite teke ja areng põhineb just omavahelistel koostöösuhetel, mil vahetatakse ideid ning teostatakse ühise jõuga püstitatud eesmärke, on just klastri eestvedajatel kanda oluline roll kõigi osapoolte liitmisel ning motiveerimisel. Klastrijuhtide vaimse tervise tugevdamise vestlusringi hoidsid üleval Doris Põld IKT klastrist ning Anu Eslas kaitsetööstuse klastrist.     

Ka meie füüsiline tervis vajab olulist tähelepanu. Valdkonna arengu eest kannab Eestis hoolt Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST. Klastri fookuses on inimene ning tema eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmine. Kuna liikumistervise arendamisega tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid on valdavalt väikesed, ent unikaalsed, siis püütakse just läbi koostöö luua ühiselt midagi uut inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamiseks. Klastrijuhtide töövõimekuse ja hea toonuse säilitamise võimalusi tutvustas klubilistele füsioterapeut ja koolitaja Katre Lust-Mardna Füsioteraapia Kliinikust, kelle juhendamisel prooviti harjutuste kaudu läbi ka lihtsaimad võtted pingetest vabanemiseks.
 

2. mai 2017 - Klastriklubi külaskäik Magnumi logistikakeskusesse.JPGTallinna piiril Laagris tegutsev Magnumi logistikakeskus (Magnum Logistics OÜ) on tunnistatud üheks Kesk- ja Ida-Euroopa moodsaimaks laomajanduses, kohe avamise aastal 2008 pälvis ta tiitli „Aasta Logistikategu”. Enam kui 9000 m² ladu koos rohkem kui 168 töötajaga võimaldab pakkuda mitmesuguseid käitlus- ja ladustamisteenuseid väga suures mahus, seda kõike robotiseeritud konteinerliinil.

Tänu moodsa tehnoloogia kasutamisele (robotid, skannerid, RF käsiterminalid jne) ja automatiseeritusele on logistikakeskuse laoprotsessid äärmiselt ajasäästlikud, täpsed ja kordades efektiivsemad. Tipp-päevadel on ladu suutnud töödelda 38 000 tellimusrida (tuleb arvestada, et ühel tellimusel on tavaliselt ca 15-25 rida). 
 

 

Klastriklubi külastas Ämari lennubaasi 2017.jpg

30. märts 2017  Kaitsetööstus on iga riigi jaoks strateegiline tööstusharu, mis lähtub riigi ja ettevõtete koostööst. Eesti Kaitsetööstuse Liidus olevad umbes sada ettevõtet moodustavad reaalselt oma tooteid eksportiva, kõrge väärtusloomega ning selgete konkurentsieelistega majandusharu, mis loob Eestis uusi töökohti ja annab järjest suurema panuse majanduskasvu, aga ka julgeolekusse. Tööstuse põhisuundadeks on elektroonika, energia salvestamine, imitaatorid, küberkaitse, erivarustus, mehitamata süsteemide arendamine ja –riietus ning robootika. Eesti kaitsetööstuse klastri eestvedamisel oli klubilistel harukordne võimalus külastada Eesti õhuväele kuuluvat Ämari lennubaasi kui üht kaitsebaasidest, mille peamisteks ülesanneteks on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal ning korraldada kogu Kaitseväe lennundustegevust ja väljaõpet.
 

15. veebruar 2017  Jaanuari keskpaigas avalikustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustava veebikeskkonna https://estonia.ee/ ja Eesti brändi kodu aadressil https://brand.estonia.ee/, mis pälvis avalikkuses hulganisti tähelepanu ja poleemikat.

Klastriklubi PullisKuna ühelt poolt on riigi rahalist tuge saavatel klastritel kohustus Eesti brändi kujunduselemente kasutada, teisalt aga on teadlikkus uue Eesti kuvandi sisust, kontseptsioonist ja kasutusvõimalustest veel üsna puudulik, siis avanes klastriklubis meeldiv võimalus brändi eestvedajatega ühiselt antud teemal mõtteid vahetada. 15. jaanuaril toimunud Klastriklubis käisid külas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turundusjuht Piret Reinson ning Eesti Disainimeeskonna disainijuht Alari Orav.

 


12. jaanuar 2017 - Klastriklubi alustas oma 6. tegevusaastat rahvusvahelise kontaktüritusega „International Clusters Meetup #1”. Rahvusvaheliseks kohtumiseks oli ka sobiv võimalus. Nimelt oli 9.-13. jaanuarini IKT klastril projekti „5FOREXCELLENCE“ raames külas partnerklastrid Rootsist ja Lätist, kes koolitasid Tallinnas end ühiselt klastrijuhtimise alal. Koolituse viisid läbi 5 Hispaania eksperti sihtasutusest European Foundation for Cluster Excellence, kellele on õigus korraldada Euroopa klastrite kvaliteedimärgise alaseid koolitusprogramme üle Euroopa.

Projektis 5FOREXCELLENCE osalevad klastrid:

Klastiklubi pegasuses.jpg


 

6. detsember 2016  Aasta viimasel klastriklubi kohtumisel Food Studios oli fookuses mõisted „etikett ja protokoll“ ning „benchmarking“. Pealtnäha kaks erinevat teemat, mis ometi mõlemad on seotud enda jälgimise ning teistega võrdlemisega. Oma kogemusi erinevate riikide ärikultuuri ja vastuvõttudega seonduva ärietiketi osas jagas klastriklubis Riigikantselei protokolliülem pr Ülle-Marika Põldma, kes omab pikaaegset kogemust ametlike riigivisiitide, vastuvõttude ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

IKT klaster tutvustamas European Cluster Excellence hõbetaseme sertifikaadi taotlemise kogemust.jpgKohtumise teiseks teemaks oli benchmarking ehk klastrijuhtimise taset tähistav üle-euroopaline kvaliteedimärgis European Cluster Excellence. Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega, mis aitab läbi süstemaatilise analüüsi hinnata klastrijuhtimise taset ning tõsta seeläbi klastrite kvaliteeti tervikuna. Erinevatele kriteeriumitele tuginedes tunnustatakse erapooletu hindamise läbinud klastreid kas kuld-, hõbe- või pronksmärgisena. Esimese klastrina Eestis omistati käesoleval aastal Eesti IKT klastrile vastava märgise hõbetaseme sertifikaat. Saadud sertifikaadiga omab klaster Euroopa taseme kvaliteedimärgist, on rahvusvaheliselt tunnustatud ja usaldusväärne koostööpartner  ning arendab oma protsesse teadlikult. Hindamisprotsessi tutvustanud IKT klastri projektijuhi Doris Põllu sõnul oli märgisest ehk isegi olulisem see, mida auditi käigus ise õpiti  –  nt oskus klastrit paremini müüa ja tegevusi avalikkusele presenteerida või siis teenuseid nö „pakendada”. Klastrite analüüs viidi läbi EL COSME programmist rahastatava projekti “5FOREXCELLENCE” raames.


 

10. november 2016 – FinanceEstonia eestvedamisel käis klastriklubi külas iduettevõttel Funderbeam. 

klastriklubi külas Funderbeam´il.jpg

Räägiti nii finantsteenuste sektori arengutest kui finantstehnoloogia (fintech) ettevõtete võidukäigust. Finantsteenuste sektor on viimaste aastate jooksul jõudsalt arenenud. Traditsiooniliste teenuste kõrvale on tekkinud mitmeid uuenduslikke lahendusi, mis on oluliselt muutnud kogu sektori nägu. Eelkõige on märgata just finantstehnoloogia ettevõtete jõulist pealetungi, seda näiteks uudsete eraisikult eraisikule laenuvõimaluste, ühisrahastuslahenduste ning maksuteenuste loomisel. Oma kogemust uute teenuste loomisel jagasid maailma esimese iduettevõtete börsi Funderbeam juht Kaidi Ruusalepp ning ühisrahastusplatvormide Hooandja ja Fundwise eestvedaja Henri Laupmaa.

 

13. oktoober 2016 – Tallinna klastriklubi väljasõidul Paldiskisse Pakri Teadus- ja Tööstusparki oli fookuses rohetehnoloogia. 

klastriklubililsed_Kivi 12-Pakri Teadus ja Tööstuspargis.jpgPAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevus on suunatud rohetehnoloogia sektori innovatsiooni ning ülemaailmsetesse väljakutsetesse: taastuvenergeetika, hoonete energiatõhusus, tark energiavõrk (smart-grid), tark-linn (smart-city), energia salvestamine, elektrisõidukid ja roheline kütus. Pakri Plazas toimunud kohtumisel tutvustas teadus- ja tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo Jr 60 ha suuruse pargi võimalusi ning eesmärke taastuvenergia kasutamise osas. Asukohast tulenevalt on kogu piirkonnal head taastuvenergiaressursid tuule ja päikese, aga ka merehoovuste näol. Juba täna toodetakse Paldiskis rohkem energiat, kui linn suudab tarbida – milline potentsiaal energiasaareks! 

Koostootmisseadme GFE45 esitlus  Paldiski roheruumis.jpgPAKRI-le kuuluvatest hoonekompleksidest oli visiidi käigus võimalik lähemalt tutvutada Kivi 12 tootmishoonega, mis on näiteks 100% LED valgustusel, andes suure energiasäästu hoones asuvatele ettevõtetele. Külaskäiguga samal päeval avas pargi üks asukatest ettevõte Green Fuel Energy ühe maailma kompaktseima puiduhakkel töötava koostootmisseadme GFE45 esitlusruumi. Kuigi tegemist on pigem väikese koostootmisseadmega, on sel siiski suurte energiajaamade ees on oma eelis – GFE45 koostootmisseadmeid saab paigaldada kohtadesse, kus on väike tarbimine, puudub tsentraalne küttevõrk või elektri põhivõrk.

Tehnopoli ja PAKRI koostööd rohetehnoloogia vallas tutvustasid Kaija Valdmaa ja Kairi Sülla. Vaata Tallinna Teaduspark Tehnopoli ettekannet siit.

 

Klastriklubi juuni 2016.JPG

 8. juuni 2016  „Kus on Volli?“ 

Just sellist alapealkirja kandis klastriklubi kevadhooaja lõpuseminaril ajakirjanik-saatejuhi Urmas Vaino ettekanne meedia tähelepanu võitmise võludest ja valudest tänapäeva infotulva ajastul. Oleme jõudnud aega, mil tööealise internetti ühendatud inimesena töötleme vabal ajal 100 000 sõna ehk 34 gigabiti jagu infot ning veedame ööpäevas rohkem aega ekraani ees kui kulub magamiseks. Infot on palju, selle detailsusaste on aastatega kordades kasvanud, lisaks on konkurents meediaallikate vahel tekitanud ka info usaldusväärsuse küsimuse. Kui müüvad eelkõige kollased teemad ja tarbijaajakirjandus, siis kuidas võita meedia tähelepanu tõsisemate või asjakohaste teemadega? Kaheks oluliseks märksõnaks on korralik ettevalmistus ja teadlik meediasuhete hoidmine kvaliteetsete meediakanalitega. Televisioonis tuleb tajuda saate ja vaataja konteksti. Olulisemad kolm asja, mida tahad öelda, tuleb kirja panna. Faktidega ei tohi eksida.  Mõtle, millega eristud. Seda, kes esimesena räägib, usutakse kõige rohkem. Tark ja läbimõeldud lähenemine meediale aitab ehk ka klastritel oma Volli nähtavaks teha.

 

28. aprill 2016 – Klastriklubi fookuses oli teedeehitusKlastriklubi Teede Tehnokeskuse laboris.jpg

Teedeehitussektor on olulisemaid harusid ehitusvaldkonnas ning avaldab oma tegevusega tervikuna mõju ka kõigi teiste majandusvaldkondade tegutsemisele. On selge, et tänaseks ligi 60 000 km pikkune Eesti teedevõrk vajab pidevat hoolt ja arendamist. Seejuures on sektori eripäraks tööde hankimine peamiselt riigihangete kaudu, kus suurem osa töödest on seotud väikese hulga tellijatega riigi ja suuremate omavalitsuste näol ning mille puhul innovatsioon ja uued lahendused ei ole alati primaarsed. Teede kvaliteedi tõstmiseks oleks vaja aga investeerida uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu ning panustada valdkondliku tööjõu arendamisse.

Teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamisega tegeleb aktiivselt Eesti Asfaldiliit. Liidu algatusel loodud Teedeklastri tegemisi tutvustas 28. aprillil Tallinna klastriklubi koosviibimisel liidu tegevjuht Märt Puust, rõhutades klastrisse koondumisega kaasnenud tegevuste lisandväärtust kogu sektorile ja ehitustarneahela erinevatele osapooltele.

Klubilisi võõrustanud klastri ühe partnerettevõtte AS Teede Tehnokeskus juhi Taivo Mölli sõnul saab Eesti tee innovatsioonini kulgeda just koostöös ning uute lahenduste otsimisel ja elluviimisel. Teedele spetsialiseerunud uurimisasutusena pakub Teede Tehnokeskus laia teenustepaketti laboriteenustest kuni ehitusmaterjalide sertifitseerimiseni, arendades muuhulgas intelligentseid transpordi-süsteeme koostöös IT-ettevõtetega. Tähelepanu pälvis ka ettevõtte slogan „Me armastame teid!“.

30. märts 2016

Neiser.jpg

Märtsikuise klastriklubi fookuses oli seekord mööblitööstus. Eesti Mööblitootjate Liidu eestvedamisel käisime külas pehmet mööblit valmistavas ettevõttes Neiser. AS-i Neiseri Grupp arengust ja olulisematest muudatustest tootmisjuhtimises andsid ülevaate ettevõtte omanik Jori Ala-Jyrä ja uuenduste eestvedaja August KullEttevõtte tugevusteks on kaasaegne tootmine, läbimõeldud protsessijuhtimine ja kõrge lisandväärtus.

Just toodete lisandväärtuse ja tootmise tööviljakuse tõstmise vajalikkust kui üht peamist mööblitööstuse arengu edufaktorit rõhutas ka Eesti Mööblitootjate Liidu tegevjuht Herkki Kitsing sektori ülevaadet tehes ning mööblitööstuse klastri tulemusi kokku võttes. Ühe elaniku kohta on Eesti üks enim mööblit eksportivaid riike Euroopas, meie peamisteks eksporditurgudeks on Põhjamaad. Samas on peamiseks ekspordi takistajaks jätkuvalt kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Kohtumise raames tutvustati ka värskelt Eesti turule sisenevat kõrgtehnoloogilist tööstuslikku värvimist pakkuvat ettevõtet Lainisalo Industrial Painting ning avalikule sektorile suunatud riiklikku innovaatiliste hangete toetusmeedet, kus klastritel on võimalus oma kompetentsi pakkuda.

 

Artec Designi seadmed nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetele.JPG28. jaanuar 2016 – Eesti elektroonikatööstus on aastaid olnud töötleva tööstuse harudest üks olulisemaid majanduskasvu panustajaid, andes suure osa tööstussektori ekspordi kasvust. Jätkamaks läbi ühistegevuste kõrge lisandväärtusega toodete ja insenertehniliste teenuste arendamist ning ekspordivõimekuse kasvatamist alustas käesoleva aasta jaanuaris 2016 tegutsemist Eesti targa elektroonika klaster ESTRONICS, mida veab Eesti Elektroonikatööstuse Liit. Klastri partnerettevõtted Artec Design ja Rantelon ning Eesti Plastitööstuse Liit tutvustasid eilses klastriklubis oma tegemisi ning ühistegevuse eesmärke.

 

Teenusmajanduse Koja juht Evelyn Sepp tutvustas klastriklubis Koja klastritegvust.JPG26. november 2015 - Riikliku klastrite arendamise programmi 2014-2020 rahastamisotsuste ootuses on tõstatunud üha enam küsimusi klastrite jätkusuutlikkusest. Kas koostööst lisandväärtuse tekitamine ja sektori konkurentsivõime tõstmine on võimalik ka ilma riikliku toetuseta? Miks ja kuidas erinevad sektorid ja koostöövormid üksteisest kasu võiksid saada? Nendel ja teistel teemadel kõneldi seekordsel klastriklubi kohtumisel, kus Teenusmajanduse Koja juht Evelyn Sepp tutvustas Koja klastritegevust, liikmesklastreid ning tulevikuplaane. Teenusmajanduse Koda on teabe-, loome-, tehnoloogia-, teenusmajanduse ettevõtteid koondav ühendus, mis loodi 2010. aastal 20 edumeelse ettevõtja poolt. Tänaseks on Koja liikmeskond kasvanud enam kui 130 liikmega organisatsiooniks, sh toetub Koda oma tegevuses 4 klastrile: FinanceEstoniaMedicineEstonia, Filmitootjate ning Eesti Liikumistervise Klastrile.

 

1. Logo.jpg

26. mai 2015 - Eesti 100. sünnipäevaks ja Euroopa Liidu eesistumise ajaks otsib Eesti uut kuvandit, mis on jätkuks „Welcome to Estonia“ märgile. Oluline on ka ettevõtjate huvi ühise kuvandi vastu, mis aitaks neil end välisturul paremini müüa. Kuigi paljude arvates ei ole senine „Welcome to Estonia” toiminud ja ettevõtted seda ei kasuta, arvavad ometi pooled Eesti ettevõtjad, et ühise märgi ja kuvandi kasutamine aitaks neil tooteid/teenuseid turustada ja eksportida. Eesti brändi uuendamise teemat tutvustasid klastritele Paul-Kristjan Lilje ja Kadi Nõmmela EASi turundus- ja kommunikatsiooniüksusest, kutsudes kõiki üles ka oma arvamust avaldama ning töörühmades osalema. Uuel EL toetusperioodil on klastritel kohustus Eesti brändi ning selle kujunduspõhimõtteid teadlikumalt rakendada. 
Tutvu Brand Estonia ettekandega

 

Klastriklubi_2015-04-29.jpg

29. aprill 2015 - EL liikmesriigid on võtnud eesmärgiks vähendada oluliselt prügilasse jõudvaid jäätmete koguseid ning suurendada taaskasutust. Nii tuleb ka Eestis aastaks 2020 50% segaolmejäätmetest (klaas, paber, metall, plastik) korduvkasutada või võtta materjalina ringlusse. Jäätmete Taaskasutusklastri eestvedamisel tutvus Tallinna klastriklubi Järvamaal Väätsa Prügila ning Rexest Grupi (PlastRex) koostööprojektiga. PlastRex on hetkel ainuke Eesti ettevõte, mis suudab taaskasutusele võtta segaolmeplastikpakendeid, tootes neist ehitusmaterjale. Rohelise tootena on materjal ka ise 100% ümbertöödeldav. Jäätmete Taaskasutusklastri fookuses on lisaks ehitusmaterjalide tootmisele ka komposti ja jäätmekütuste tootmine.
 

 

Klastriklubi TTÜ muuseumis.jpg

 

18. märts 2015 - Tallinna Klastriklubi käsitles järjekordsel kohtumisel tuuleenergeetika teemat. Teemat aitasid avada Tuuleenergia klaster ja Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Nelja Energia AS. Energeetikaalast avastamisrõõmu pakkus TTÜ muuseumi näitus "Eesti Energeetika". Tuules on roheline jõud!

 

Ivo Feldt Tallinna klastriklubi kokkusaamisel.jpg26. veebruar 2015 - Kas "Mandariinide" edu võib elavdada kogu Eesti filmitööstuse arengut? Millist mõju omab müügiagentide töö erinevatel sihtturgudel? Mida on teistel sektoritel pakkuda filmitööstusele? Nendel ja paljudel muudel teemadel arutleti Tallinna klastriklubi kokkusaamisel Balti Filmi- ja Meediakoolis Eesti filmitööstuse klastri juhtimisel. Vestlusringis osalesid Martin Aadamsoo (Digiklaster), Ivo Felt (Allfilm) ja Sten-Kristian Saluveer (PÖFF).

 

 

Argo Saul Puitmajaklastrist klastriklubi kokkusaamisel.JPG29. jaanuar 2015 - Kas teadsid, et Eesti ettevõtjad püstitavad Norrasse maailma kõrgeimat puitmaja ja et Eesti on nr 1 puitmaja eksportija Euroopas? Tallinna klastriklubi tutvus Eesti Vabaõhumuuseumi Setu talus Eesti puitehitiste ajalooga. Merike Lang Vabaõhumuuseumist rääkis Eesti puitmajaarhitektuuri minevikust ja miks rehielamu võiks olla Eesti nokia. Tänapäeva tutvustasid puitmajatootja Argo Saul ja Lauri Kivil Puitmajaklastrist.

 

 

Klastriklubi kokkusaamisel Eesti Disaini Majas reklaamkinke meisterdamas.JPG11. detsember 2014 - Tallinna klastriklubi kohtus 4. tegutsemisaastat tähistava Eesti Disaini Majaga. Disainerite Liidu juht Ilona Gurjanova rääkis maja asukate tegemistest, piilusime Eesti disaini showroomi ning nokitsesime disainer Stella Soomlaisi juhendamisel teha vastavatud klastriveebile  www.estonianclusters.ee  reklaamkinke.

 

 

Klastriklubi hooaja avaüritusel oli külas Ville Jehe.JPG5. november 2014 - 2014/2015 hooaja avamine Tallinna Jahtklubis. Klubilistel käis külas Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe.

 

 

Viimati muudetud 03.11.2022