Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee

Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee

 

 

 

Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2014-2020  prioriteetse suuna  „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“  meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“

Projekti nimi ja nr: Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee,  nr 2014-2020.9.01.18-0079

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu otsusega 22.märts 2016.a. nr 36 „Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee““ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: Riigi Tugiteenuste Keskus 25.01.2021  otsus nr 11.2-15 / 0114.

Projekti eesmärk:

Projekti raames valmis pealinna piirkondi ühendav 2,3 km pikkune kergliiklustee lõik, mis aitab kaasa terviklikuma kergliiklusteede võrgustiku tekkele. 

Projekti tegevused:

  • Kergliiklustee ja silla ehitamine;
  • Ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Lisaks teedeehituslikele töödele rajati Gonsiori tn ja Majaka tn ühendav kergliiklustee sild, ehitati tänavavalgustust, uuendati tehnovõrke, teostati maastikukujundustöid, paigaldati liikluskorraldus- ja ohutusvahendeid.

Kergliiklustee I etapi ehituseks sõlmiti 10.06.2020 töövõtuleping nr 0806201/TKA512 Tallinna Teed AS-ga. Tööd valmisid tähtaegselt novembris 2020. Tööde maksumus: 694 140,90 eurot.

Ehituse töövõtuleping nr 0812202/TKA754 kergliiklustee II etapi ehituseks sõlmiti AS-ga TREF Nord 15.12.2020. Tööde maksumus koos käibemaksuga on 884 412,72 eurot. Tööd valmisid tähtaegselt.

.Projekti tulemus:

I ja II etapi tulemusena on rajatud on 2,3 km pikkune kergliiklustee ning kergliiklussillad.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaksumus: 1 693 990,00 eurot

Projekti abikõlblik maksumus 1 609 809 eurot

ERF toetus:  1 368 337, 96 eurot

Omafinantseering: 241 471,35 eurot

Projekti abikõlblikkuse periood: 19.11.2018. - 31.12.2021. a

 

Viimati muudetud 24.11.2022