Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2015. AASTA EELARVE

Tallinna linna 2015. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 34)

Tallinna linna 2015. aasta esimene lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus nr 16)

Tallinna linna 2015. aasta teine lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 määrus nr 23)

Tallinna linna 2015. aasta eelarves linna sotsiaalhoolekande asutuste ja kultuuriasutuste töötajate palgavahendite kasvuks ette nähtud vahendite jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 18.02.2015 korraldus nr 227-k)

Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes (Tallinna Linnavalitsuse 15.04.2015 korraldus nr 567-k)

Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2015 korralduse nr 566-k muutmine (Tallinna Linnavalitsuse 09.12.2015 korraldus nr    1845-k)

Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine (Tallinna Linnavalitsuse 03.02.2016 korraldus nr 169-k)

Tallinna linna 2014. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2015. eelarveaastasse (Tallinna Linnavalitsuse 15.04.2015 korraldus nr 567-k)

 

Viimati muudetud 11.03.2016