Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2019. aasta eelarve

Tallinna linna 2019. aasta eelarve

Tallinna linna 2019. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 13.12.2018 määrus nr 18)

Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus nr 16)

Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 14.11.2019 määrus nr 22)

Tallinna linna 2018. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2019. eelarveaastasse (Tallinna Linnavalitsuse 20.03.2019 korraldus nr 403-k)

Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes (Tallinna Linnavalitsuse 17.04.2019 korraldus nr 534-k)

Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes (Tallinna Linnavalitsuse 18.12.2019 korraldus nr 1682-k)

Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine  (Tallinna Linnavalitsuse 12.02.2020 korraldus nr 199-k)

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 29.04.2019 korraldus nr 592-k)

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite II jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2019 korraldus nr 887-k)

Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite III jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 30.10.2019 korraldus nr 1392-k)

Viimati muudetud 18.02.2023