Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021. aasta eelarve

Tallinna linna 2021. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 28)

Tallinna linna 2021. aasta lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 17)

Tallinna linna 2021. aasta teine lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 16.12.2021 määrus nr 28)

Tallinna linna 2021. aasta eelarves sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõusuks ette nähtud vahendite jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 25.03.2021 korraldus nr 324)

Tallinna linnale 2021. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes (Tallinna Linnavalitsuse 28.04.2021 korraldus nr 429)

Tallinna linnale 2021. aastal antud toetuste II jaotus ning eelarve täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitusele (Tallinna Linnavalitsuse 09.02.2022 korraldus nr 116)

Tallinna linna 2020. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2021. eelarveaastasse (Tallinna Linnavalitsuse 16.06.2021 korraldus nr 665)

Muudatuste tegemine Tallinna Linnavaraameti 2021. aasta kulude eelarves (Tallinna Linnavalitsuse 12.01.2022 korraldus nr 33)

Raha eraldamine reservfondist COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnenud kulude hüvitamiseks (Tallinna Linnavalitsuse 17.11.2021 korraldus nr 1250)

Raha eraldamine reservfondist COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnenud kulude hüvitamiseks (Tallinna Linnavalitsuse 02.02.2022 korraldus nr 91)

Tallinna linna 2021. aasta eelarves linna asutuste energiakulude kompenseerimiseks ette nähtud vahendite jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 09.02.2022 korraldus nr 115)

Viimati muudetud 09.02.2022