Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2022. aasta eelarve

Tallinna linna 2022. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 34)

Tallinna linna 2022. aasta lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 24.03.2022 määrus nr 4)

Tallinna linna 2022. aasta teine lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 16.06.2022 määrus nr 7)

Tallinna linna 2022. aasta kolmas lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 16.06.2022 määrus nr 7)

Tallinna linna 2021. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2022. eelarveaastasse (Tallinna Linnavalitsuse 06.04.2022 korraldus nr 316)

Tallinna linna 2022. aasta eelarves tööjõukulude reservis ette nähtud vahendite jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 27.04.2022 korraldus nr 377)

Tallinna linnale 2022. aastal antud toetuste I jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 11.05.2022 korraldus nr 433)
Tallinna linnale 2022. aastal antud toetuste II jaotus ning eelarve täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitusele (Tallinna Linnavalitsuse 08.02.2023 korraldus nr 125)

Viimati muudetud 08.02.2023