Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2022. aasta eelarve projekt

Linnapea 29.06.2021 käskkiri nr T-4-1/21/18 "2022. aasta eelarve tegevuskulude piirsummade kinnitamine ametiasutuste haldusalade lõikes" + lisad 1-2*

2022. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

Eelarvestrateegia 2022-2025 investeeringud

Vormid

  • Eelarve (vormid 1-7)
Amet  Linnaosa Valitsus

Linnavolikogu Kantselei

Linnavaraamet 

Haabersti Linnaosa Valitsus

Linnakantselei

Transpordiamet

Kesklinna Valitsus

Strateegiakeskus

Keskkonna- ja Kommunaalamet

Kristiine Linnaosa Valitsus

Perekonnaseisuamet

Linnaplaneerimise Amet

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Haridusamet

Munitsipaalpolitsei Amet

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kultuuri- ja Spordiamet

Nõmme Linnaosa Valitsus

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Pirita Linnaosa Valitsus

 

Põhja-Tallinna Valitsus

  • Personali vormid 8a-8b asuvad SAP Portali keskkonnas (on allalaaditavad Exceli formaadis), vormid 8c-8d saadab linna personaliteenistus ametiasutustele eeltäidetult
  • Tootekaart

*Strateegiakeskuse, Perekonnaseisuameti, Haridusameti, Kultuuri- ja Spordiameti ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti piirsummat on täpsustatud 07.07.2021: lisa 1

Viimati muudetud 07.07.2021