Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ametisõitude kord

Tallinna linnapea 05.09.2022 käskkiri nr T-4-1/22/23 „Ametisõitude kord “

Ametisõitude üle peetakse arvestust elektrooniliste GPS sõidujälgimise seadmetega, teenust osutab hanke võitja GSMvalve OÜ – ärinimega Navirec.
Navireci klienditoe tel 651 8188, e-posti aadress klienditugi@navirec.com
Navireci sõidujälgimissüsteemi aadress https://app.navirec.com/map/

Sisse logimine:
Smart IDga sisse logides muutute koheselt asutuse kasutajaks. Kasutajatunnus on Teie e-posti aadress, mis on kasutusel SAPi personalinimekirjas.
Kui puudub võimalus Smart IDga sisse logida, siis kasutajatunnuste saamiseks palun pöörduge asutuse administraatori poole või kirjutage kasutajatunnuste vajadusest aadressil ylle.kert@tallinnlv.ee 


Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine
Isikliku sõiduauto puhul kasutatakse portatiivset ehk käsiseadest mis lülitatakse sisse sõidu alguses ja välja sõidu lõpus. Seade edastab andmed Navireci sõidujälgimissüsteemi, kus koostatakse, kinnitatakse ja arhiveeritakse elektrooniline sõidupäevik
Isikliku sõiduauto kulude hüvitamise taotlused ning aruanded esitatakse linna töötaja portaalis, majanduskulude moodulis.
Sõidupäevik laetakse alla Navireci sõidujälgimissüsteemist ja sisestatakse LTPsse.
Videojuhend. Sõidupäeviku allalaadimine LTP formaati https://www.youtube.com/watch?v=Qmnltn0m3OI  

Juhendmaterjal isikliku sõiduauto kulude hüvitamise taotluse ning aruande esitamise kohta 
https://www.tallinn.ee/est/personaliteenistus/Linna-tootaja-portaali-kasutajale 

Asutuse kasutuses oleva sõiduki kasutamine
Asutuse sõidukile paigaldatakse püsiv GPS seade.
Asutuse omandis või valduses oleva sõiduki kasutamise kohta arvestuse pidamiseks kasutatakse Navireci sõidujälgimissüsteemi.
Sõidupäevik sisaldab sõidu kohta kogutavaid andmeid. Sõidupäevik koostatakse, kinnitatakse ja arhiveeritakse sõidujälgimissüsteemis, milles säilitatakse andmed seitse aastat.
Küsimused ja vastused

Viimati muudetud 09.03.2023