Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Arengustrateegia tegevusprogrammidest

Arengustrateegia „Tallinn 2035“ valdkondlike rakenduskavade välja töötamise kohustus tuleneb kohustus tuleneb Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse korrast.

Arengustrateegia valdkondlikud rakenduskavad on linna arengustrateegiast, eelarvestrateegiast ja muudest linna arengudokumentidest lähtuvad ning linna eelarvega kooskõlas olevad loetelud valdkonna tegevustest, nende maksumusest ja saadavast tulust koos tähtaegade, soovitud tulemuste ja vastutajatega. Valdkonna rakenduskava koostamisel arvestatakse finantseerimis- ja tegevuskavas esitatud teavet ning valdkonna rakenduskava hõlmab kehtiva eelarvestrateegia perioodi. Valdkonna rakenduskava koostatakse linna eelarve koostamisega samal ajal.

Eelarve projekti kulude lisas (vorm 6) lisage palun rippmenüüst igale tootele ja eelarvepositsioonile arengustrateegia valdkond ja tegevusprogramm (TP). TP-d on tegevussuundade kogumid, mida viiakse ellu arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärkide saavutamiseks olles kinnitatud strateegia vastuvõtmise raames. Esmase sisendi baasilt ei valmi veel lõplikud valdkondlikud rakenduskavad, vaid töö jätkub sügisel koostöös teiega ning mitmepoolsete kohtumiste formaadis. Valdkondlikud rakenduskavad kinnitab linnavalitsus pärast eelarve vastuvõtmist eeldatavasti järgmise aasta esimestel kuudel.

Kui „Tallinn 2035“ valdkondade ja TP-de määratlemisega seoses tekib Teil küsimusi, siis kolleegid Strateegiakeskuse Arengukavandamise büroost aitavad hea meelega. Üldkontakt valdkondlike rakenduskavade osas on Kristiina Sipelgas; kristiina.sipelgas@tallinnlv.ee ; 6404136; 53083359

Suvisel puhkuste perioodil saab vastuseid järgmiselt:

4.07-17.07 – Mats-Laes Nuter; mats-laes.nuter@tallinnlv.ee 640 4708

21.07-5.08 – Kristiina Sipelgas; kristiina.sipelgas@tallinnlv.ee ; 6404136; 53083359

8.08-19.08 – Mats-Laes Nuter; mats-laes.nuter@tallinnlv.ee 640 4708

22.08- 31.08 – Kristiina Sipelgas; kristiina.sipelgas@tallinnlv.ee ; 6404136; 53083359

 

Viimati muudetud 30.06.2022