Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linna tugiteenused

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
IT teenused    
IT teenused Linnakantselei Linnakantselei infotehnoloogia direktor
     
Avalikud suhted    
Avalikud suhted Linnakantselei Linnakantselei avalike suhete direktor 
     
Arendustegevus    
Arendustegevus Linnakantselei  Linnakantselei arendusdirektor 
     
Personalijuhtimine    
Valik ja värbamine Linnakantselei  Linnakantselei personaliteenistuse personali arendamise osakonna juhataja 
Personaliarendus Linnakantselei  Linnakantselei personaliteenistuse personali arendamise osakonna juhataja 
Töötervishoid Linnakantselei  Linnakantselei personaliteenistuse personali- ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist 
     
Haldusteenused    
Infrastruktuuri haldamine Linnakantselei  Linnakantselei  haldusosakond, haldusdirektor
Varustusteenused Linnakantselei  Linnakantselei  haldusosakond, haldusdirektor
Transporditeenused Linnakantselei  Linnakantselei  haldusosakond, haldusdirektor
     
Finantsjuhtimine    
Finantsarvestus Linnakantselei   Linnakantselei finantsteenistuse linna finantsarvestuse osakond, linna pearaamatupidaja 
Rahahaldus Linnakantselei  Linnakantselei finantsteenistus, linnakassa juhataja 
Finantsinfosüsteemide haldamine Linnakantselei  Linnakantselei finantsteenistuse finantsinfosüsteemide osakond, osakonna juhataja 
     
Arhiiviteenused    
Arhivaalide kogumine ja säilitamine  Linnaarhiiv Linnaarhiivi arvestuse ja kogumise sektori peaspetsialist 
Arhivaalides sisalduva info vahendamine     Linnaarhiiv  Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja 
     
Perekonnaseisuteenused    
Perekonnaseisu toimingud Perekonnaseisuamet Perekonnaseisuameti perekonnaseisutoimingute osakonna juhataja 
Rahvastikuregistri toimingud Perekonnaseisuamet  Perekonnaseisuameti arhiivi- ja rahvastikutoimingute osakonna juhataja 

  

Viimati muudetud 08.04.2014