Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linna tugiteenused

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Arhiiviteenused    
Arhivaalide kogumine ja säilitamine  Linnaarhiiv Linnaarhiivi arvestuse ja kogumise sektori peaspetsialist 
Arhivaalides sisalduva info vahendamine    Linnaarhiiv  Linnaarhiivi juhataja asetäitja 
     
Perekonnaseisuteenused    
Perekonnaseisu toimingud Perekonnaseisuamet ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja
Arhiivi ja rahvastikuregistri toimingud Perekonnaseisuamet  ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

  

Viimati muudetud 18.02.2023