Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linna tugiteenused

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
IT teenused    
IT teenused Linnakantselei Linnakantselei infotehnoloogia direktor
     
Avalikud suhted    
Avalikud suhted Linnakantselei Linnakantselei avalike suhete direktor 
     
Arendustegevus    
Arendustegevus Linnakantselei  Linnakantselei arendusdirektor 
     
Personalijuhtimine    
Valik ja värbamine Linnakantselei  Linnakantselei personaliteenistuse koolitussektor, koolitusjuht
Personalikoolitus Linnakantselei  Linnakantselei personaliteenistuse koolitussektor, koolitusjuht
Töötervishoid Linnakantselei  Linnakantselei personaliteenistuse personali- ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist 
     
Haldusteenused    
Infrastruktuuri haldamine Linnakantselei  Linnakantselei  haldusdirektor
Varustusteenused Linnakantselei  Linnakantselei  haldusdirektor
Transporditeenused Linnakantselei  Linnakantselei  haldusdirektor
     
Finantsjuhtimine    
Planeerimine Linnakantselei Linnakantselei finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhtaja 
Arvestus Linnakantselei   Linnakantselei finantsteenistuse linna finantsarvestuse osakond, linna pearaamatupidaja 
Rahahaldus Linnakantselei  Linnakantselei finantsteenistus, linnakassa juhataja 
Finantsinfosüsteemide haldamine Linnakantselei  Linnakantselei finantsteenistuse finantsinfosüsteemide osakond, osakonna juhataja 
     
Arhiiviteenused    
Arhivaalide kogumine, säilitamine, arhiivijärelvalve  Linnaarhiiv Linnaarhiivi arvestuse ja kogumise sektori peaspetsialist 
Arhivaalides sisalduva info vahendamine Linnaarhiiv  Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja 
     
Perekonnaseisuteenused    
Perekonnaseisu toimingud Perekonnaseisuamet Perekonnaseisuameti juhataja asetäitja
Rahvastikuregistri toimingud Perekonnaseisuamet  Perekonnaseisuameti rahvastikuregistri büroo peaspetsialist

  

Viimati muudetud 28.04.2014