Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linna tugiteenused

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Arhiiviteenused    
Arhivaalide kogumine ja säilitamine  Linnaarhiiv Linnaarhiivi arvestuse ja kogumise sektori peaspetsialist 
Arhivaalides sisalduva info vahendamine    Linnaarhiiv  Linnaarhiivi juhataja asetäitja 
     
Perekonnaseisuteenused    
Perekonnaseisu toimingud Perekonnaseisuamet Perekonnaseisuameti perekonnaseisutoimingute osakonna juhataja 
Arhiivi ja rahvastikuregistri toimingud Perekonnaseisuamet  Perekonnaseisuameti arhiivi- ja rahvastikutoimingute osakonna juhataja 

  

Viimati muudetud 01.02.2016