Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaplaneerimine

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Ehitusmäärused ja planeeringud    
Detailplaneeringud Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor
Üldplaneeringud Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Amet, linna peaarhitekt - ameti juhataja asetäitja
     
Geomaatika    
Geodeetilised ja kartograafilised tööd Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor
Geoinfosüsteemid  Linnaplaneerimise Amet  Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor 

  

Viimati muudetud 28.02.2014