Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaplaneerimine

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Ehitusmäärused ja planeeringud    
Detailplaneeringud Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor
Üldplaneeringud Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Amet, linna peaarhitekt
     
Geomaatika    
Geodeetilised ja kartograafilised tööd Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor
Geoinfosüsteemid  Linnaplaneerimise Amet  Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor 

  

Viimati muudetud 23.06.2022