Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaalhoolekanne

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Puuetega inimeste hoolekanne    
Sotsiaaltransporditeenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste vanemspetsialist 
Viipekeeleteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste vanemspetsialist 
Isikliku abistaja teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna puudega inimesi toetavate meetmete juhtivspetsialist 
Töö- ja rakenduskeskuse teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna puudega inimesi toetavate meetmete juhtivspetsialist 
Puudega inimese perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste vanemspetsialist 
Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna puudega inimesi toetavate meetmete juhtivspetsialist 
     
Eakate hoolekanne    
Ööpäevane üldhoolduse teenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna peaspetsialist
Ööpäevane üldhoolduse teenus Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalmaja direktor 
Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna eakate toimetulekut toetavate meetmete juhtivspetsialist
Sotsiaalvalve teenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna eakate toimetulekut toetavate meetmete juhtivspetsialist
Omastehooldaja asendusteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna eakate toimetulekut toetavate meetmete juhtivspetsialist
Koduteenuse klientide poekaupade kullerteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna eakate toimetulekut toetavate meetmete juhtivspetsialist
     
Laste hoolekanne    
Perekeskuse teenused  Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna juhataja
Perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervisesektori juht; laste ja perede haoluosakonna peaspetsialist 
Abivajadusega laste tugiteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Raske ja sügava puudega laste lapsehoiu teenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Noorte tugiprogramm Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna juhataja 
Laste ja emad lastega turvakoduteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna juhataja
Kinnise lasteasutuse teenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna juhataja
Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna juhataja
Lastekaitse arendustegevused võrgustikuga Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Asendushooldusteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Rehabilitatsiooniteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Hoiukoduteenus raske ja sügava puudega lastele Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaoluosakonna peaspetsialist
Laste päevakeskuse teenused Kesklinna Valitsus Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja
Laste päevakeskuse teenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus Lasnamäe Lastekeskuse juhataja
Laste päevakeskuse teenused Nõmme Linnaosa Valitsus Nõmme Vaba Aja Keskuse direktor
     
Muude kriisirühmade hoolekanne    
Supiköögiteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna peaspetsialist
Õigusalane nõustamine Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna toimetulekumeetmete juhtivspetsialist
Toimetulekut soodustavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna peaspetsialist
Vältimatu sotsiaalabi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna toimetulekumeetmete juhtivspetsialist
Kriisiabi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna toimetulekumeetmete juhtivspetsialist
Sotsiaalmajutusüksused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna toimetulekumeetmete juhtivspetsialist
     
Toimetulekuraskustes isikute hoolekanne    
Päevakeskuse teenused Haabersti Linnaosa Valitsus  Haabersti Päevakeskuse  juhataja
Päevakeskuse teenused Kesklinna Valitsus  Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Tegevuskeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus  Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Mustamäe Linnaosa Valitsus  Mustamäe Päevakeskuse juhataja
Päevakeskuse teenused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Vaba Aja Keskuse direktor
Päevakeskuse teenused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Vaba Aja Keskuse juhataja
Päevakeskuse teenused Põhja-Tallinna Valitsus  Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse juhataja
Koduteenused Haabersti Linnaosa Valitsus   Haabersti Päevakeskuse  juhataja
Koduteenused Kesklinna Valitsus   Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja 
Koduteenused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Tegevuskeskuse juhataja
Koduteenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus   Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja (Sotsiaalkeskuse koduteenused) 
Koduteenused Mustamäe Linnaosa Valitsus   Mustamäe Päevakeskuse juhataja
Koduteenused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalmaja direktor
Koduteenused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Vaba Aja Keskuse juhataja
Koduteenused Põhja-Tallinna Valitsus   Paljassaare Sotsiaalmaja direktor 
Sotsiaaleluaseme teenus Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme sotsiaalmaja direktor 

Viimati muudetud 02.02.2023