Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaalhoolekanne

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Puuetega inimeste hoolekanne    
Transporditeenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne)
Viipekeeleteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne) 
Isikliku abistaja teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne) 
Töö- ja rakenduskeskuse teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne)
Nõustamisteenused  Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne) 
Päevategevus ja -hoid Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne) 
Puudega inimese perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne)
Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (puuetega inimeste hoolekanne) 
     
Eakate hoolekanne    
Üldhooldekodu teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (eakate hoolekanne)
Üldhooldekodu teenused  Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalmaja direktor 
Eaka inimese perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (eakate hoolekanne)  
     
Laste hoolekanne    
Psühholoogiline nõustamine Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja
Perekeskuse teenused  Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse) 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse) 
Perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse)
Laste ja perede varjupaigateenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse)
Hooldamine perekonnas Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse)
Hooldamine lastekodus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse) 
Varjupaiga ja rehabilitatsiooniteenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (lastekaitse) 
Imiku hoolduspakid Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Tervishoiuameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja
Laste päevakeskuse teenused Nõmme Linnaosa Valitsus Nõmme Sotsiaalkeskuse direktor
     
Muude kriisirühmade hoolekanne    
Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (erivajadustega inimeste hoolekande) 
Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (erivajadustega inimeste hoolekande)
Supiköögiteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (erivajadustega inimeste hoolekande) 
Õigusalane nõustamine Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (erivajadustega inimeste hoolekande) 
Toimetulekut soodustavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja; hoolekandeosakonna peaspetsialist; hoolekandeosakonna vanemspetsialist 
Vältimatu sotsiaalabi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (erivajadustega inimeste hoolekande) 
Kriisiabi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna peaspetsialist (kriisiabi koordineerimine) 
     
Toimetulekuraskustes isikute hoolekanne    
Päevakeskuse teenused Haabersti Linnaosa Valitsus  Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Päevakeskuse teenused Kesklinna Valitsus  Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Sotsiaalmaja juhataja 
Päevakeskuse teenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus  Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Mustamäe Linnaosa Valitsus  Mustamäe Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Päevakeskuse teenused Põhja-Tallinna Valitsus  Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Koduteenused Haabersti Linnaosa Valitsus   Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Koduteenused Kesklinna Valitsus   Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja 
Koduteenused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Sotsiaalmaja juhataja 
Koduteenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus   Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja (Sotsiaalkeskuse koduteenused) 
Koduteenused Mustamäe Linnaosa Valitsus   Mustamäe Sotsiaalkeskuse juhataja 
Koduteenused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalkeskuse juhataja 
Koduteenused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Koduteenused Põhja-Tallinna Valitsus   Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Toetatud elamine Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme sotsiaalmaja direktor 
Sotsiaaltoetused Haabersti Linnaosa Valitsus  Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Kesklinna Linnaosa Valitsus  Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Lasnamäe Linnaosa Valitsus  Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Mustamäe Linnaosa Valitsus  Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Sotsiaaltoetused Põhja-Tallinna Valitsus  Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 

  

Viimati muudetud 29.04.2014