Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sotsiaalhoolekanne

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Puuetega inimeste hoolekanne    
Transporditeenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna vanemspetsialist
Viipekeeleteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Isikliku abistaja teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Töö- ja rakenduskeskuse teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Nõustamisteenused  Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Päevategevus ja -hoid Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Puudega inimese perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
     
Eakate hoolekanne    
Üldhooldekodu teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Üldhooldekodu teenused  Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalmaja direktor 
Eaka inimese perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Sotsiaalvalve teenus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Eakate päevakeskuste haldamine Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
     
Laste hoolekanne    
Psühholoogiline nõustamine Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Perekeskuse teenused  Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Perekonda toetavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Laste ja emad lastega turvakoduteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Hooldamine perekonnas Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Hooldamine asenduskodus Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Turvakodu- ja rehabilitatsiooniteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Imiku hoolduspakid Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Laste päevakeskuse teenused Nõmme Linnaosa Valitsus Nõmme Vaba Aja Keskuse direktor
     
Muude kriisirühmade hoolekanne    
Sotsiaalselt tundlike sihtgruppide rehabilitatsiooniteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Supiköögiteenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Õigusalane nõustamine Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Toimetulekut soodustavad teenused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhtivspetsialist
Vältimatu sotsiaalabi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Kriisiabi Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Sotsiaalmajutusüksused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
Sotsiaalmajutusüksused Linnavaraamet Linnavaraameti juhataja asetäitja
Tööharjutuskeskused Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna peaspetsialist
     
Toimetulekuraskustes isikute hoolekanne    
Päevakeskuse teenused Haabersti Linnaosa Valitsus  Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Päevakeskuse teenused Kesklinna Valitsus  Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Sotsiaalmaja juhataja 
Päevakeskuse teenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus  Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja 
Päevakeskuse teenused Mustamäe Linnaosa Valitsus  Mustamäe Päevakeskuse juhataja
Päevakeskuse teenused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Vaba Aja Keskuse direktor
Päevakeskuse teenused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Päevakeskuse teenused Põhja-Tallinna Valitsus  Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Koduteenused Haabersti Linnaosa Valitsus   Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Koduteenused Kesklinna Valitsus   Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juhataja 
Koduteenused Kristiine Linnaosa Valitsus  Kristiine Sotsiaalmaja juhataja 
Koduteenused Lasnamäe Linnaosa Valitsus   Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja (Sotsiaalkeskuse koduteenused) 
Koduteenused Mustamäe Linnaosa Valitsus   Mustamäe Päevakeskuse juhataja
Koduteenused Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Sotsiaalmaja direktor
Koduteenused Pirita Linnaosa Valitsus  Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Koduteenused Põhja-Tallinna Valitsus   Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 
Toetatud elamine Nõmme Linnaosa Valitsus  Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme sotsiaalmaja direktor 

  

Viimati muudetud 05.03.2015