Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas

Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas

Rahastamise programm/meede : ÜF meetme tegevus 10.2.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine

Projekti nimi ja nr: Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas, 2014-2020.10.02.16-0053

Projekti rahastamine:

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 on projekt „Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse eeldatava abikõlbliku kogumaksumusega 6 755 100 eurot.

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19.mai 2016 otsusega nr 87 „Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: Tehnilise Järelevalve Ameti 22.12.2016 käskkiri nr 1-10/16-117.

Projekti eesmärk: Ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamine, erasõidukitele kesklinna suunalise liikluse piiramine ja liiklusvoo sujuvamaks muutmine, et vähendada müra, vibratsiooni ja heitgaaside negatiivset mõju linnakeskkonnale, ning ohutuma liikluskeskkonna kujundamine.

Ehituse töövõtuleping nr 1304171/TKA166 allkirjastati TREV-2 Grupp AS-iga 28.augustil 2017 kogumaksumusega 9 miljonit eurot (sh käibemaks ning kaasfinantseerija AS Tallinna Vesi osa). 

Projekti tegevused:

  • sõiduteede      rekonstrueerimine ligikaudu 2,01 km ulatuses (Gonsiori tn 1,5 km, Laagna      tee 0,3 km, K.Türnpu tn 0,21 km, ühistranspordi ridade tekitamine);
  • pargi      ja reisi parkla rajamine;
  • jalg-      ja jalgrattatee rajamine (Laagna tee 0,26+0,12 km,      Gonsiori ja Laagna tee vaheline ühendustee 0,13 km);
  • jalg-      ja jalgrattatee rekonstrueerimine (Gonsiori tn 1,34+1,42 km, Vesivärava tn      0,09 km, Türnpu tn 0,24+0,25 km, Pronksi tn 0,16 km);
  • tänavavalgustuse,      sademevee- ja olmevee kanalisatsiooni, veetrasside, sidekanalisatsiooni,      elektri õhuliinide ja maakaabelliinide, gaasitorustiku, kaugküttetorustiku      ehitamine ja rekonstrueerimine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine      ning haljastuse rajamine;
  • ehituse      omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Projekti eelarve:

Maksimaalsed abikõlblikud kulud, mida abi suuruse arvutamisel arvesse võetakse, on 6 755 100 eurot. ÜF-ist antava abi maksimaalne suurus 85% ulatuses on 5 741 835 eurot. Toetuse saaja omafinantseering projektile moodustab 15 % projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest.

Projekti abikõlblikkuse periood: Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 26.september 2016. a ja lõppkuupäev 31. detsember 2020. a.

Tänav avati liiklusele novembris 2018.

Viimati muudetud 31.05.2021