Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Aadress Ehitajate tee 109a/1, 13514 Tallinn
Telefon 640 4800
haabersti@tallinnlv.ee 


Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenused

Karmen Kaar osakonna juhataja karmen.kaar@tallinnlv.ee 6404823

Kabinet 110
Vastuvõtt E 15.00–17.30 ja N 10.00–12.00

 

Sotsiaaltoetuste talitus

Juhtivspetsialisti vastuvõtt
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
T 9.00–12.00
N 9.00–12.00, 14.00–16.00


Angela Altmets
juhtivspetsialist
angela.altmets@tallinnlv.ee
6404862
Mobiiltelefon 5304 0727
Kabinet 112
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus


Julia Stepanov
peaspetsialist
julia.stepanov@tallinnlv.ee
6404834
Mobiiltelefon 5919 9604
Kabinet 112
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus

Maria Kristina Treial
vanemspetsialist
mariakristina.treial@tallinnlv.ee
6404825
Mobiiltelefon 5686 4340
Kabinet 106
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Svea Kool
vanemspetsialis
svea.kool@tallinnlv.ee
6404802
Mobiiltelefon: 53 488 523
Kabinet 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus

 


Külli Ahas
vanemspetsialist
kylli.ahas@tallinnlv.ee
6404825
Mobiiltelefon: 5460 0439
Kabinet 106
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Polina Haritonova
vanemspetsialist
polina.haritonova@tallinnlv.ee
6404832
Mobiiltelefon 5450 0563
Kabinet 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Sotsiaalteenuste talitus

Juhtivspetsialisti  vastuvõtt
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
N 9.00–12.00, 14.00–16.00


Kerli Sööt
juhtivspetsialist
kerli.soot@tallinnlv.ee
6404807
Mobiiltelefon 5302 1949
Kabinet 105
Tegevusvaldkond: täisealiste isikute eestkoste vormistamine, hoolekandeasutused, eluruumiga seotud küsimused


Keili Veetamm
vanemspetsialist
keili.veetamm@tallinnlv.ee
6404830
Mobiiltelefon 5302 1646
Kabinet 107
Tegevusvaldkond: toidupanga abi korraldamine, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus jm teenused.

Helen Joost
vanemspetsialist
helen.joost@tallinnlv.ee
6404869
Mobiiltelefon 5382 1991
Kabinet 107
Tegevusvaldkond: toidupanga abi korraldamine, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus jm teenused.

 


Ingrit Säär
peaspetsialist
ingrit.saar@tallinnlv.ee
Mobiiltelefon 5345 5221
Kabinet 105
Tegevusvaldkond: üldhooldusteenuse, resotsialiseerimisteenuse ja sotsiaalmajutusüksusesse paigutamine ning eluruumi kohandamise nõustamine.


Lapse heaolu talitus

Juhtivspetsialisti vastuvõtt
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
T 9.00–12.00
N 9.00–12.00, 14.00–16.00


Tiina Juurik
lapse heaolu juhtivspetsialist
tiina.juurik@tallinnlv.ee
6404810
Mobiiltelefon 5302 1448
Kabinet 101
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides


Marina Keizo
lapse heaolu spetsialist
marina.keizo@tallinnlv.ee
6404804
Mobiiltelefon 5919 9743
Kabinet 108

Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides


Mouna Salami
apse heaolu spetsialist
mouna.salami@tallinnlv.ee
6404833
Mobiiltelefon 5306 3943
Kabinet 104
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides

 

Iti-Triin Kõll
lapse heaolu spetsialist
iti-triin.koll@tallinnlv.ee

Mobiiltelefon 5855 7689
Kabinet 109
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Stina Kaju
lapse heaolu spetsialist
stina.kaju@tallinnlv.ee
6404878
Mobiiltelefon 5190 5178
Kabinet 109
Tegevusvaldkond: puuetega laste hoolekanne, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Kristel Terve
lapse heaolu spetsialist
kristel.terve@tallinnlv.ee
Mobiiltelefon 5628 1419
Kabinet 102
Tegevusvaldkond: puuetega laste hoolekanne, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Renata Puzhaykina
lapse heaolu spetsialist
renata.puzhaykina@tallinnlv.ee
6404870
Mobiiltelefon 5303 9234
Kabinet 104
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Olga Sitnik
lapse heaolu spetsialist
olga.sitnik@tallinnlv.ee
6404826
Mobiiltelefon 5860 8101
Kabinet 103
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine

 

Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkonnad:

 • toimetulekutoetuse taotluse esitamine (kabinet 107) 
  Vaja esitada tõend eluasemekulude kohta (üürikviitung ja elektriarve), tõend alimentide saamise või mittesaamise kohta, isikut tõendav dokument
 • Toiduabi vähekindlustatutele (kabinet 102)
 • Koduhoolduse vormistamine üksikutele eaketele (kabinet 112)
  Vaja esitada avaldus, arstitõend
 • Hoolduse vormistamine raske ja sügava puudega inimestele (kabinet 112)
  Vajalik esitada avaldus, puude raskusastme tõend, isikut tõendav dokument
 • Sotsiaalkorterisse paigutamine (kabinet 102)
  Vaja esitada avaldus, isikut tõendav dokument, erijuhtudel lisaks muud dokumendid
 • Hoolekandeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine (kabinet 101 – eakad, puudega täiskasvanud; kabinetid 103–105, 108–109, 209 alaealiste hoolekandeasutusse paigutamine; kabinetid 104–105, 108 alaealiste eestkoste vormistamine)
  Vaja esitada avaldus, arstitõend, alaealiste puhul tõendavad dokumendid lapse vanemlikust hoolitsusest ilma jäämise kohta
 • Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine (kabinetid 106, 111 – lastega peredele, eakatele, puudega inimestele, töötutele, kodututele)
 • Tingimuste loomine linnaosa erivajadustega laste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks (kabinetid 103–105, 108–109, 209)
  Erivajadustega laste (7–18 a) all on siin mõeldud järelevalveta, kasvatuslike erivajadustega ja käitumisprobleemidega lapsi, koolikohustust mittetäitvaid lapsi, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsi
 • Sotsiaalnõustamine (kabinetid 101–112, 209)
  Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, et soodustada tema edaspidist toimetulekut

 

Viimati muudetud 21.11.2023