Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Aadress: Ehitajate tee 109a/1,
13514 Tallinn
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee 


Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenused

 Kabinet: 110
Vastuvõtt: E 15.00 - 17.30 ja N 10.00 - 12.00

 

Sotsiaaltoetuste talitus

Juhtivspetsialisti vastuvõtt
E 15.00 - 17.30
N 10.00 - 12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12.00
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00


Mobiiltelefon: 53 040 727
Kabinet: 107
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon: 59 199 604
Kabinet: 107
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon: 56 864 340
Kabinet: 106
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon:  53 488 523
Kabinet: 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus

 


Mobiiltelefon: 5460 0439
Kabinet: 106
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon: 54500563
Kabinet: 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Sotsiaalteenuste talitus

Juhtivspetsialisti  vastuvõtt
E 15.00 - 17.30
N 10.00 - 12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12.00
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00


Mobiiltelefon:  53 021 949
Kabinet: 101
Tegevusvaldkond: täisealiste isikute eestkoste vormistamine, hoolekandeasutused

Missing sisuelement.
Mobiiltelefon: 53 021 646
Kabinet: 116
Tegevusvaldkond: sotsiaalmajja paigutamine, Toidupanga abi korraldamine, koduhoolduse järelevalve teostamine


Mobiiltelefon: 53 821 991
Kabinet: 112
Tegevusvaldkond: hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus


Mobiiltelefon:  53 455 221
Kabinet: 112
Tegevusvaldkond: hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus


Laspse heaolu talitus

Juhtivspetsialisti vastuvõtt
E 15.00 - 17.30
N 10.00 - 12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12.00
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00


Mobiiltelefon: 53 021 448
Kabinet: 105
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides


Mobiiltelefon: 59 199 743
Kabinet: 108

Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides


Mobiiltelefon:  53 063 943
Kabinet: 104
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides

 

Mobiiltelefon: 58 557 689
Kabinet: 102
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Mobiiltelefon: 51 905 178
Kabinet: 109
Tegevusvaldkond: puuetega laste hoolekanne, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Mobiiltelefon: 56281419
Kabinet: 109
Tegevusvaldkond: puuetega laste hoolekanne, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Mobiiltelefon: 53 039 234
Kabinet: 104
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Mobiiltelefon:  58 608 101
Kabinet: 103
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine

 

Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkonnad:

 • Toimetulekutoetuse esitamine (kabinet: 107) 
  Vajalik esitada: tõend eluasemekulude kohta (üürikviitung ja elektriarve), tõend alimentide saamise või mittesaamise kohta, isikut tõendav dokument
 • Toiduabi vähekindlustatutele (kabinet: 102)
 • Koduhoolduse vormistamine üksikutele eaketele (kabinet: 112)
  Vajalik esitada: avaldus, arstitõend
 • Hoolduse vormistamine raske ja sügava puudega inimestele (kabinet: 112)
  Vajalik esitada: avaldus, puude raskusastme tõend, isikut tõendav dokument
 • Sotsiaalkorterisse paigutamine (kabinet: 102)
  Vajalik esitada: avaldus, isikut tõendav dokument, erijuhtudel lisaks muud dokumendid
 • Hoolekandeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine (kabinet: 101 - eakad, puudega täiskasvanud; alaealiste hoolekandeasutusse paigutamine kabinet: 103-105, 108-109, 209; alaealiste eestkoste vormistamine kabinet 104-105, 108)
  Vajalik esitada: avaldus, arstitõend, alaealiste puhul tõendavad dokumendid lapse vanemlikust hoolitsusest ilma jäämise kohta
 • Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine (kabinet: 106, 111 - lastega peredele, eakatele, puudega inimestele, töötutele, kodututele)
 • Tingimuste loomine linnaosa erivajadustega laste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks (kabinet: 103-105, 108-109, 209)
  Erivajadustega lapsed (7-18 a.) on antud käsitluses:  järelevalveta, kasvatusliku erivajadustega ja käitumisprobleemidega lapsed, koolikohustust mittetäitvad lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed
 • Sotsiaalnõustamine (kabinet: 101-112, 209)
  Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks

 

Viimati muudetud 08.03.2023