Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Aadress Ehitajate tee 109a/1, 13514 Tallinn
Telefon 640 4800
[email protected] 


Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenused

Kabinet 110
Vastuvõtt E 15.00–17.30 ja N 10.00–12.00

 

Sotsiaaltoetuste talitus

Talituse juhataja vastuvõtt
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
T 9.00–12.00
N 9.00–12.00, 14.00–16.00

Mobiiltelefon 5304 0727
Kabinet 112
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon 5919 9604
Kabinet 112
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus

Mobiiltelefon 5686 4340
Kabinet 106
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus
 

Mobiiltelefon: 5460 0439
Kabinet 106
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon: 53 488 523
Kabinet 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Mobiiltelefon 5450 0563
Kabinet 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus


Sotsiaalteenuste talitus

Talituse juhataja  vastuvõtt
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

Peaspetsialistide, vanemspetsialistide ja spetsialistide vastuvõtt
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
N 9.00–12.00, 14.00–16.00


Mobiiltelefon 5302 1949
Kabinet 105
Tegevusvaldkond: täisealiste isikute eestkoste vormistamine, hoolekandeasutused, eluruumiga seotud küsimused
  Mobiiltelefon 5345 5221
Kabinet 105
Tegevusvaldkond: üldhooldusteenuse, resotsialiseerimisteenuse ja sotsiaalmajutusüksusesse paigutamine ning eluruumi kohandamise nõustamine.


Mobiiltelefon 5302 1646
Kabinet 107
Tegevusvaldkond: toidupanga abi korraldamine, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus jm teenused.

Mobiiltelefon 5382 1991
Kabinet 107
Tegevusvaldkond: toidupanga abi korraldamine, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus jm teenused.

Mobiiltelefon 53927912
Kabinet 107
Tegevusvaldkond: toidupanga abi korraldamine, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus jm teenused.
 

 


Lapse heaolu talitus

Talituse juhataja vastuvõtt
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

Laste heaolu spetsialistide vastuvõtt
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
T 9.00–12.00
N 9.00–12.00, 14.00–16.00Kabinet 101
tegevusvaldkond: abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides.

Mobiiltelefon 5919 9743
Kabinet 108

Tegevusvaldkond: abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides.
 

Mobiiltelefon 5306 3943
Kabinet 104
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides


Mobiiltelefon 58557689
Kabinet 109
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, puuetega laste hoolekanne, hoolduspered, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine.
 

Missing sisuelement. Mobiiltelefon 5190 5178
Kabinet 109
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, puuetega laste hoolekanne, hoolduspered, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine.Mobiiltelefon 5628 1419
Kabinet 102
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele .suunamine
 


Mobiiltelefon 5303 9234
Kabinet 104
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine.


Mobiiltelefon 5860 8101
Kabinet 103
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine.
 


Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkonnad:

Toiduabi vähekindlustatutele 
Sotsiaalkorterisse paigutamine 
Tingimuste loomine linnaosa erivajadustega laste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks
Sotsiaalnõustamine 
Hoolekandeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine, puudega täiskasvanud;  alaealiste hoolekandeasutusse paigutamine;  alaealiste eestkoste vormistamine, alaealiste hoolekandeasutusse paigutamine ja  alaealiste eestkoste vormistamine

 

Viimati muudetud 02.05.2024