Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haabersti Linnaosa Valitsus

Haabersti Linnaosa Valitsus

 

Aadress Ehitajate tee 109a/1, 13514 Tallinn
Telefon 640 4800
E-post [email protected] 
Registrikood 75014244
Linnaosa vanem: Anna Levandi

Haabersti Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mis:
 • teenindab Haabersti elanikke ja ettevõtjaid
 • osutab avalikke teenuseid
 • arendab linnaosa, selle tõmbekeskusi ja asumeid
 • tagab taristu toimimise
Linnaosa

Haabersti lääne-edelasuunaliseks piiriks on Harku järv Tiskre ojaga, mille taha jääb Harku vald. Lõunasse ja itta jäävad Mustamäe ja Põhja-Tallinn. Põhjast piirab Haaberstit Kopli laht ja loodest Kakumäe laht. 

Haabersti praeguse tuumiku moodustab Väike-Õismäe suurpaneelelamutest koosnev elurajoon, mis on rajatud põhiliselt 1970. aastatel. Sellele lisanduvad Astangu elurajoon ning Tiskre, Kakumäe ja Mustjõe piirkonna ühepereelamud.

Seisuga 1. jaanuar 2023 on Haaberstis 49 406 elanikku. 

Tööaeg ja vastuvõtt

Haabersti Linnaosa Valitsus on avatud
E 8.15–18.00
T–N 8.15–17.00
R 8.15–16.00
Lõuna E–R 12.15–13.00

Sotsiaalhoolekande osakonna  vastuvõtt
osakonna juhataja ja talituse juhid
E 15.00–17.30
N 10.00–12.00

talituste spetsialistid
E 9.00–12.00, 14.00–17.30
T 9.00–12.00
N 9.00–12.00, 14.00–16.00

Rahvastikuregistri sektori vastuvõtt
E 9.00–12.00 ja 14.00–17.30
T 9.00–12.00
N 9.00–12.00 ja 14.00–16.30

Linnamajanduse osakonna vastuvõtt

E 15.00–17.30
N 9.00–12.00

Arhitekti vastuvõtt


Kabinet 218
Vastuvõtt E 15.00–17.30 ja N 9.00–12.00

Juristi vastuvõtt (ainult eelregistreerimisega telefonil 640 4835)

Kabinet 207
Vastuvõtt E 15.00–17.30 ja N 9.00–12.00

Struktuur

Linnaosa vanem 

Juhtkond
Kantselei
Rahvastikuregistri sektor
Linnamajanduse osakond
Sotsiaalhoolekande osakond

Hallatavad asutused

Kogu Haabersti linnaosa valitsuse struktuur.
Komisjonid

Eluasemekomisjon

Komisjoni esimees: Anna Levandi, Haabersti linnaosa vanem
 
Sekretär: Merike Peterson, Haabersti Linnaosa Valitsuse jurist
Liikmed
Karmen Kaar, Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Angela Altmets, Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse juhtivspetsialist
Inga Rumjantseva, Haabersti linnaosakogu liige
Katrin Helendi, Haabersti linnaosakogu liige
Sirlis Sõmer-Kull, Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja

Mittetulundustegevuse komisjon

Komisjoni esimees: Anna Levandi, Haabersti linnaosa vanem

Liikmed
Julia Prokoptšuk, Haabersti linnaosa vanema asetäitja
Eduard Toman, Haabersti linnaosakogu liige
Kadri Karus, Haabersti linnaosakogu liige
Marika Kiiver, Haabersti Linnaosa Valitsuse eelarve peaspetsialist
Kaidi Liive, Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse juhataja
Olga Nigrovskaja, Haabersti Linnaosa Valitsuse avalike suhete nõunik
 

Linnaosakogu

Linnaosakogu toetab ja mõjutab kohaliku kogukonna elu ja linnaosa arengut. Linnaosakogu:

 • osaleb kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia kujundamisel, esitades seisukohti, arvamusi ja ettepanekuid
 • annab arvamuse linna eelarvele
 • võtab seisukoha kõigis küsimustes, mis puudutavad omavalitsuse toimimist linnaosa territooriumil või kohalikku elukorraldust ning teeb õigusaktides sätestatud ulatuses ettepanekuid
 • kooskõlastab planeeringuid, kujundades selle kaudu linnaruumi
 • teeb linnavolikogule või linnavalitsusele algatusi kohaliku elu küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks

Haabersti linnaosakogu koosseisu leiad õigusaktide infosüsteemist Teele

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Teenused ja toetused

Haabersti Linnaosa Valitsuse teenused ja toetused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Sotsiaalhoolekanne
Perekond ja rahvastik

Populaarsemad teenused ja toetused 
Koolitoetus
Lapsehoiutoetus
Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks
Toimetulekutoetus
Sünnitoetuse andmine
Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris
Mittetulundustegevuse toetus

Tööpakkumised ja praktika

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

 • taotlus
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral kasuta antud vormi)

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust posti või e-posti teel. Haabersti Linnaosa Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Sirje Laes. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.

Riigihanked

Haabersti Linnaosa Valitsuse riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord

Hankeplaan 2020

Hankeplaan 2022

Hankeplaan 2023

Hankeplaan 2024

Lihtteenused

Siin avaldatakse andmed Haabersti Linnaosa Valitsuse (registrikood 75014244) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärk on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS § 19).

Aktiivsed kutsed riigihankes osalemiseks:

Arhiiv

Haabersti rulapargi elementide ehitus

Haabersti linnaosa haljastute hooldamine aastatel 2013-2015

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe "Haabersti Postipoiss" levitamine

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe "Haabersti Postipoiss" trükkimine

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe „Haabersti Postipoiss" küljendamine

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe „Haabersti Postipoiss" trükkimine

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe „Haabersti Postipoiss" levitamine

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe „Haabersti Postipoiss" küljendamine

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe „Haabersti Postipoiss" levitamine

Haabersti linnaosa sünteetilise kattega liuvälja ost ja paigaldus

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Toimingupiirangu kohaldamata jätmine
Haabersti linnaosa valitsus on jätnud korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punkti 4 alusel toimingupiirangu kohaldamata järgmistel juhtudel:

 • 14.01.2021 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-20-12966/10 puhul, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Nurmenuku bussipeatuse kõrval olevale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0135) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021;
 • 14.01.2021 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-20-12968/17 puhul, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Õismäe tee T12, Järveotsa Maxima kõrval asuvale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0126) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021;
 • 14.01.2021 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-20-12967/19 puhul, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Järveotsa tee T2 Grossi kaupluse kõrval asuvale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0089) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021;
 • 14.01.2021 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-20-12974/17 puhul, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Õismäe tee 28 hoone kõrval asuvale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0155) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021.
Õigusaktid

Haabersti linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Haabersti Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna põhimäärus

Roheline kontor

Linnaosavalitsus vähendab oma tegevuse keskkonnamõju, et hoida kokku kulusid, kasutada loodusressursse säästvalt, vähendada jäätmeteket ning muuta töökeskkond tervislikumaks.

Seda tõendab linnaosavalitsusele antud rohelise kontori tunnistus.

Saada kiri

 

 

Viimati muudetud 13.05.2024