Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toimingupiirangud

Haabersti Linnaosa Valitsus ei ole jätnud korruptsioonivastase seaduse (RT I, 29.06.2012, 1) § 11 lg 3 p-de 4, 5 ja 7 alusel toimingupiiranguid kohaldamata.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 alusel on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

 • otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
 • ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
 • ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

 

 Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 alusel ei kohaldata toimingupiiranguid:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade linna veebilehel.

 • Haabersti Linnaosa Valitsus sõlmis 14.01.2021 TALLINNA LINNALE KUULUVA EHITISE PINNA KASUTUSSE ANDMISE ÜÜRILEPINGU nr 3-20-12966/10 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Nurmenuku bussipeatuse kõrval olevale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0135) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.
 • Haabersti Linnaosa Valitsus sõlmis 14.01.2021 TALLINNA LINNALE KUULUVA EHITISE PINNA KASUTUSSE ANDMISE ÜÜRILEPINGU nr 3-20-12968/17 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Õismäe tee T12, Järveotsa Maxima kõrval asuvale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0126) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.
 • Haabersti Linnaosa Valitsus sõlmis 14.01.2021 TALLINNA LINNALE KUULUVA EHITISE PINNA KASUTUSSE ANDMISE ÜÜRILEPINGU nr 3-20-12967/19 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Järveotsa tee T2 Grossi kaupluse kõrval asuvale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0089) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.
 • Haabersti Linnaosa Valitsus sõlmis 14.01.2021 TALLINNA LINNALE KUULUVA EHITISE PINNA KASUTUSSE ANDMISE ÜÜRILEPINGU nr 3-20-12974/17 Kriit Reklaamiagentuur OÜ-ga, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Õismäe tee 28 hoone kõrval asuvale haljasalale (katastritunnus 78406:603:0155) perioodil 27.09.2021 kuni 17.10.2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.

Viimati muudetud 15.01.2021