Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haabersti mehed 65+ põhikiri

Haabersti mehed 65+ põhikiri

Klubi Haabersti mehed 65+

Põhikiri

1. Üldsätted

1. Klubi  Haabersti mehed 65+ (edaspidi Klubi) on rühmitus, mis ühendab elurõõmsaid ja ettevõtlikke härrasmehi Haabersti linnaosast ja mujalt Tallinna linnast.

2. Klubisse kuulumine on vabatahtlik

3. Klubi järgib oma tegevuses apoliitilist suunda.

4. Klubi töökeeleks on eesti keel.

5. Klubi moodustamise kuupäevaks lugeda 13. aprill 2012.a. kui toimus esimene

6. Klubi tegutseb Tallinnas Haabersti Sotsiaalkeskuse juures, Õismäe tee 24.

7. Klubil võib olla oma sümboolika.

8. Klubi juhtmõte – Elu on tegutsemiseks, mitte puhkuseks!

2. Klubi 

1. Kõik, kes on klubiga liitunud enne põhikirja vastuvõtmist.

2. Liikmed, kes liituvad klubiga hiljem, peavad omama vähemalt ühe klubi liikme soovituse. 

3. Klubi 

1. Klubi juhtorganiks on juhttoimkond.

1.1 Juhttoimkond on 3 – 5 liikmeline ning see valitakse kolmeks aastaks Klubi koosoleku poolt lihthäälte enamusega.                                   

1.2 Juhttoimkond valib endi hulgast Klubi juhi ning jaotab omavahel ülesanded.         

1.3 Juhttoimkond võib moodustada vajadusel abitoimkondi ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks.                                             

2. Klubi koosolekud toimuvad kaks korda kuus, kokkulepitud aegadel.

3. Vähemalt kord aastas toimub koosolek, kus juhttoimkond esitab Klubi tegevusest kokkuvõtte ja aruande.                               

 4. Klubi rahalised 

1. Moodustuvad:

1.1 iga klubi liikme sissemaks ühes kuus on 2,50€,  mis korjatakse kolm korda aastas 10€ korraga.                       

1.2 annetustest.

2. Klubil on oma sularaha kassa ning vajadusel ka pangaarve.

3. Iga klubi liige maksab Haabersti Sotsiaalkeskusele hooaja igal kuul osalustasu  2,00€ vastavalt kehtestatud hinnakirjale.                

5.  Klubi vara

1. Moodustub kingitustest ja annetustest.

2. Hoitakse juhttoimkonna poolt kehtestatud korras.

6. Eesmärgid

1. Klubi liikmete:

                        1. ühine huvitegevus ja silmaringi laiendamine;

                        2. üksteise toetamine ja abistamine;

                        3. tervislikud eluviisid;

                        4. positiivne ja aktiivne eluhoiak.

2. Klubi:

                        1. heategevus ja põlvkondade sidusus;

                        2. ürituste korraldamine Haabersti sotsiaalkeskuses ja mujal;

                        3. sidemete loomine teiste samalaadsete klubidega

7. Tegevusplaan

1. Tegevusplaani eelnõu koostatakse poolaastaks (hooaeg) juhttoimkonna poolt, arutatakse läbi ja kinnitatakse klubi koosolekul.               

2. Juhttoimkond võib teha koosolekule ettepaneku tegevusplaani muutmiseks.

Uuendatud 16. novembril 2018.a.

 

 

 

Viimati muudetud 29.11.2022