Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hääletamistoimingud

Hääletamistoimingud

Valija saab hääletamisel (va e-hääletamisel) jaoskonnakomisjonilt hääletamissedeli. Kodus (sh asukohas), kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamisel saab valija lisaks kandidaatide nimekirja.

Nii hääletamissedel kui ka kandidaatide nimekiri väljastatakse valijale kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Isiku tõendamiseks sobivad  isikutunnistus ehk ID-kaart ja Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus, juhiluba.

Valija võib isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui see on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning kuulub isikule, kes sellega hääletamisõigust tõendab. Pensionitunnistust ei käsitleta enam isikut tõendava dokumendina. Isikut tõendavast dokumendist tehtud koopiaga hääletama ei lubata. Isikut tõendav dokument peab olema kehtiv.

Hääletamissedeli täidab valija hääletamiskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija või ka jaoskonnakomisjoni liige, kuid mitte Euroopa Parlamendi liikme kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

Kui valija rikub hääletamissedeli või avastab, et sedel on defektiga, on tal võimalus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud rikutud hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge „rikutud“ ja sedelit ei arvestata hääletamistulemuste kindlakstegemisel.

Valijal on õigus hääletamisest loobuda. Kui valija loobub hääletamisest, tagastab ta hääletamissedeli jaoskonnakomisjoni liikmele.

Jaoskonnas murrab valija pärast hääletamissedeli täitmist selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletamissedeli pitsatiga. Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija või jaoskonnakomisjoni liige.

Kodus, sh valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses murrab valija hääletamissedeli pärast selle täitmist kokku ja laseb hääletamiskasti. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija või jaoskonnakomisjoni liige. Sedelit pitsatiga ei märgistata.

Viimati muudetud 29.04.2024