Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eelarve

Eelarve

Eelarve koostamine

Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

Lasteaia direktor esitab eelarve kava haridusameti eelarve osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade ulatuses. Vormid ja tähtajad määratakse iga-aastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. 

Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.

Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes. Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist kinnitab lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.

Eelarve täitmine

Eelarve täitmine toimub lasteaia poolt esitatud kuludokumentide alusel. Kuludokumentide esitamise kord on sätestatud haridusameti raamatupidamise sisekorraga. Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on lasteaia direktori kohustus. Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarveosakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse.

Viimati muudetud 19.02.2024