Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiast

Lasteaiast

Visioon
Haraka lasteaed on uuendusmeelne ühtehoidev pere, kus väärtustatatkse koostööd ja hoitakse lapsepõlve. 

Missioon
Haraka lasteaiast läheb kooli ennast juhtiv, keskkonnast ja kaaslastest hooliv õpihimuline laps.

Meie põhiväärtused

Autonoomia - võimalus ise otsustada ja vastutada nii õpetamisel kui õppimisel.
Lapsest lähtumine - laste ideede, huvide ja vajadustega arvestamine.
Terviseteadlikkus - füüsilise  ja vaimse tervise tasakaal, tervislikud valikud.
Keskkonnateadlikkus - ümbritseva keskkonna hoidmine ja väärtustamine, tulevikku suunatud roheline mõtlemine.
Avatus -  vastuvõtlikkus uutele ideedele ja ettepanekutele, avatud suhtumine erinevustesse, läbipaistvus.
Koostöö - vastastikune usaldus, austus ja kokkukuuluvustunne, tahe panustada ühiste väärtuste järgimisse ning sõbraliku töökeskkonna hoidmisse.
Turvalisus - olles üksteisega arvestavad ja kokkuhoidvad, loome vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna.


 

Viimati muudetud 05.03.2024