Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast

Haraka Lasteaia missiooniks on toetada perekonda lapse kasvamisel ja arenemisel.

Meie ideaaliks on, et Haraka Lasteaia turvalisest pesast sirgub terve, asjalik ja rõõmsameelne laps, kes on teadlik oma väärtusest.

Meie põhiväärtused:
Järjepidevus - toetumine traditsioonidele, uue integreerimine juba hästi toimivaga.
Koostöö - ühendatud jõud ühise eesmärgi nimel.
Professionaalsus - omandatud oskuste, teadmiste, kogemuste pagasi kasutamine igapäevaselt oma ametis, pidev enesetäiendamine.
Turvalisus - turvaline lapse- ja töötajasõbralik keskkond, turvalised toetavad suhted, usaldus.
Avatus - avatud uutele ideedele, võimalustele, olla kuuldav ja nähtav.
 

Viimati muudetud 13.10.2020