Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu koosneb:

 • Toiduraha
  Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.  Alus: Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord.
  Alates 1.01.2024 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  2.75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,05 eurot päevas (kolm toidukorda).
  Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.
 •  Vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu) on Tallinna elanikele alates 01.01.2020 71,25 € kuus. (Alus: Tallinna Haridusameti juhataja  käskkiri  31.12.2019 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine"). Peredele, kes ei ole rahvastikuregistrijärgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene, sel juhul on kohatasu 100,04€ kuus.
  Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu määrus  Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr. 

  Vanema osa maksmisest vabastatakse vanem kui:
  - vanemate netosissetulek esimese pereliime kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta 583,99 € ja iga järgmise kohta kuni 467,19€);
  - teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  - koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. 
  Avaldust vanema osa vabastuseks saab lapsevanem ise esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht.
 • Raamatupidamine
  Lasteaia arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest. Lapsevanem saab arve e-postiaadressile. Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks. 

  Selgitusi lasteaia arvete kohta jagab Tallinna Linnakantselei vanemraamatupidaja Ulvi Aidnik.
  Tel 616 40 95
  E-post: ulvi.aidnik [ät] tallinnlv.ee

Viimati muudetud 22.02.2024