Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid 2021/2022

Aasta teema: "Liikumisrõõm ja tervislik eluviis"

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  1. Lastel on kujunenud arusaam tervist toetavatest tegevustest: tervislikud toiduvalikud, kehaline aktiivsus, sõbralikud suhted (läbi aktiiv- ja õuesõppe).

  2. Lapsed on aktiivselt kaasatud igapäevatoimingutesse praktiliste tegevuste kaudu: toidu serveerimine, riietumine, ümbruse korrastamine.

  3. Robootika ja digiõppe lõimimisega õppetegevusse on toetatud laste loovust, innovaatilist mõtlemist ja koostööoskusi. 

    Märksõnad: lapse huvidest lähtumine, projektõpe, toetav keskkond rühmas ja õues, õppekäigud, matkad, tervisliku toitumise päevad, spordiüritused, koostöö lastevanemate ja kogukonnaga.

     

Viimati muudetud 13.09.2021