Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid

  • 2016-2018 rahvusvaheline Erasmus+ projekt Small legend researchers/ Väikesed legendiuurijad.

Paretneriteks Ajka Varosi Ovoda Katica Ungaris ja Tornaľa Materska skola – Óvoda Slovakkias. Projekti koordineerib Ungari, Haraka lasteaia poolt on projekti juhiks Särasilmade õpetaja Elen Kõima. Alates 2017. a juunist on projekti juhiks Katrin Jüris. 

Projekti eesmärgiks on erinevate kultuuride tutvustamine lastele kohalike legendide kaudu.
Projekti tegevused:
• oma kodupaiga legendidega tutvumine, nende lavastamine erinevaid tehnikaid kasutades;
• legendi tutvustavate nukkude valmistamine;
• partnerite legendide ja kangelastega tutvumine;
• joonistusvõistluse korraldamine;
• Erasmus-päevade läbiviimine projekti tegevuste tutvustamiseks kogukonnas;
• kogemuste ja heade praktikate vahetamine partnerite vahel;
• õpetajate keeleoskuse ja rahvusvahelise suhtluse arendamine.

Kahe aasta jooksul osalevad õpetajad neljal projektikohtumisel:
2016. a oktoobris Ungaris, 2017. a juunis Eestis, 2017 a. oktoobris Slovakkias ja projekti kokkuvõtval kohtumisel 2018. a kevadel Ungaris.

  • 2013 a kevadel liitus Haraka lasteaed  „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga. Praeguseks on meie lasteaiast selle metoodikaga liitunud kõik aiarühmad: Sillerdajad, Siiruviirud ja Särasilmad.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Rohkem infot: kiusamisestvabaks.ee

Viimati muudetud 05.03.2024