Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Comenius Regio projekt Extrakey

"Koolivälised tegevused võtmepädevuste parendamiseks loova õpikeskkonna ja koostöö kaudu" 

(„Extra-Curricular Activities for improved key competences through creative learning environments and cooperation“)

EU_flag_LLP_ET-01.jpg A_Logo_2 värvi_positiiv

Projekti eesmärgiks on Mersini ja Tallinna õpilaste võtmepädevuste parendamine kooliväliste tegevuste kaudu toetades seeläbi üldhariduse õppekava omandamist ja koolihariduse kvaliteeti ning praktiliste kogemuste ja õppemeetodite tundmaõppimine kahe regiooni vahel mobiilsuste ja koostöö kaudu.

Projekti tegevustena toimuvad:

 • olemasolevate huvitegevuste kaardistamine partnerkoolides nii Tallinnas kui Mersinis
 • küsitluste läbiviimine õpilaste ja lapsevanemate seas vajaduste, soovide väljaselgitamiseks huvitegevuse vallas
 • tegevuskava (Action Plan) koostamine ja elluviimine
 • rahvusvahelised seminarid/ mobiilsused regioonide vahel, et vahetada kogemusi ja arendada koostööd
 • Projekti käigus valmivad uudiskirjad projekti tegevuste kohta, hea praktika kogumik Tallinna ja Mersini partnerkoolide õpilaste huvitegevusest ning õpilaste portfooliod

 

Projekti tulemusena on projektis osalejad suurendanud oma teadmisi ja oskusi õpilaste koolivälise tegevuse korraldamisel ning on olemas valmidus saadud heade ideede, mõtete ja kogemuste levitamiseks ning rakendamiseks (nt kuidas kogu kogukonda paremini kaasata, kuidas suurendada põlvkondade vahelist sidusust, kuidas tuua lapsevanemaid koos lastega huvitegevusse). Projekti tulemusena suureneb õpilaste motivatsioon koolielus, sh huvitegevuses osalemiseks. Luuakse uusi kontakte ja partnerlussidemeid kahe regiooni vahel.


Projekti kestvus: august 2011- juuli 2013

Partnerid Tallinnas:

 • Tallinna Haridusamet
 • Pirita Majandusgümnaasium
 • Pelgulinna Gümnaasium
 • Vanalinna Hariduskolleegium
 • Õismäe Kool
 • Tallinna Huvikeskus Kullo

 
Partnerid Türgis:

 • Mersini Haridusamet
 • Pirireis Ilkogretim Okulu (põhikool)
 • Toroslar Kiz Teknik ve Meslek Lisesi (kutsekool)
 • Aksam Sanat Okulu Mudurlugu (täiskasvanuhariduskeskus)


Veebipõhine laste kunstitööde näitus  

Uudiskiri 1, Uudiskiri 2, Uudiskiri 3 , Uudiskiri 4 (inglise keeles)

Tegevuskava / Action Plan  (inglise keeles)

Hea praktika kogumik/ Good practice booklet (inglise keeles)

Türgi 042  Türgi 059  Türgi 150 

 

Viimati muudetud 30.06.2022