Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eelkool huviõppes

Eelkool huviõppes

Eelkooli klassid on avatud järgmistes muusikakoolides.

Lasnamäe Muusikakool

Lasnamäe Muusikakooli eelkoolis valmistatakse 5-8-aastaseid lapsi ette asumaks õppima muusikakooli.

Aasta eelkoolis arendab laste üldmuusikalisi võimeid. Muusikakooli õpilaste kontsertidel erinevaid pille kuulates saab selgeks, milline pill on lapsele südamelähedane ja sobiv.  

Eelkoolis saavad lapsed nädalas kaks 45-minutilist rühmatundi. Rühmatundides tegeletakse laste üldmuusikaliste eelduste arendamisega – lauldakse, mängitakse erinevaid rütmipille, tegeletakse koordinatsiooni arendamisega ja mängitakse erinevaid muusikalisi laulumänge.

Rühmad on kuni 10 last, mis võimaldab tegeleda iga lapsega ka individuaalselt. Õppetasu rühmatunnis on 20 eurot kuus.

Eelkoolis õppinud lapsed teevad põhiõppesse õppima asumiseks sisseastumiskatsed võrdselt lastega, kes pole eelkoolis käinud.

Nõmme Muusikakool

Nõmme Muusikakooli eelkooli on oodatud 5-8-aastased lapsed. Eelkool on ettevalmistavaks astmeks muusikakooli õppima asumiseks.

Nõmme Muusikakooli eelkoolis saab õppida erinevate koormustega.

  • Eelkool I, kus lapsed saavad nädalas kaks 45-minutilist rühmatundi. Rühmatundides tegeletakse laste üldmuusikaliste eelduste arendamisega – lauldakse, mängitakse rütmipille, tegeletakse koordinatsiooni arendamisega ja mängitakse muusikalisi laulumänge. Rühmades on 6-10 last. Õppetasu rühmatunnis on 20 eurot kuus.
  • Eelkool II, kus lapsed käivad lisaks kahele rühmatunnile nädalas ühe tunni (45 min) ka pilliõppe individuaaltunnis. Pilliõppega alustamine sõltub lapse ja lapsevanemate soovist. Õppetasu on 65 eurot kuus (sh 45 eurot pilliõppe eest). 
  • Lapsed, kel on väga head muusikalised eeldused ja kes rühmatundi ei vaja, kuid on kooli tulemiseks veel liiga noored, saavad soovi korral õppida ainult pilliõppes. Sel juhul on õppetasu 45 eurot kuus.

Eelkoolis õppinud lapsed teevad põhiõppesse õppima asumiseks sisseastumiskatsed võrdselt lastega, kes pole eelkoolis käinud. Aasta eelkoolis arendab aga laste üldmuusikalisi võimeid. Muusikakooli õpilaste kontsertidel erinevaid pille kuulates saab selgeks, milline pill on lapsele südamelähedane ja sobiv.  

Tallinna Muusikakool

Tallinna Muusikakooli eelõppe rühmad on mõeldud laste muusikaliste põhivõimete arendamiseks ja muusikalise silmaringi avardamiseks läbi praktilise musitseerimise. Eelõppes tutvustatakse kõiki koolis õpetatavaid pille, et õpilane saaks teha õige valiku, millist pilli koolis õppida.

Eelõppe eesmärgiks on laste muusikaliste võimete arendamine ja vastavusse viimine muusikakooli sisseastumiskatsete nõudmistega.

Eelõpe hõlmab kahte õppeaastat. Esimene õppeaasta on mõeldud 5-6-aastastele ja teine 7-8-aastastele lastele.

Rühmatunnid toimuvad kaks korda nädalas ning tunni pikkus on 45 minutit. Rühma suurus on 7-12 õpilast.

Õppemaks on 45 eurot kuus.

  • Eelõppe esimene aasta
    Tunni eesmärgiks on muusikaliste põhivõimete, rütmitaju, meloodiataju, imiteerimise ja improvisatsiooni arendamine, loomuliku häälekasutuse kujundamine ja loovuse arendamine. Õppimine toimub mängulise tegevuse, eakohaste lastelaulude, liisusalmide, kajamängude, praktilise musitseerimise ja muusika kuulamise kaudu.
  • Eelõppe teine aasta
    Tunni eesmärgiks on arendada süvendatumalt esimesel õppeaastal omandatud põhitõdesid. Peale selle relatiivse noodioskuse õppimine ja praktiseerimine ning noodikirja ja muusikaliste oskussõnade tutvustamine. Õppimine toimub teadlikumalt läbi õpilaste analüüsi ja isikliku kogemuse rütmipillide ja meloodiapillide mängimisel.

Lisainfo

Kaisa Orunuk
Noorsootöö osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
[email protected] 

 

Viimati muudetud 21.02.2024