Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erahuvikoolide toetamine

Toetuse maksmise aluseks on  Erahuvikooli toetuse andmise kord (kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019 määrusega nr 13).

Toetust makstakse järgmistel tingimustel

1) erahuvikool on tegutsenud Tallinna haldusterritooriumil vähemalt viis aastat; 

2) erahuvikoolil ei ole maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele; 

3) erahuvikooli õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS); 

4) erahuvikoolis õpib vähemalt 85 õpilast, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn; 

5) erahuvikool ei ole spordikool.


Toetuse taotlemiseks tuleb Tallinna Haridusametile esitada vastav avaldus.

Toetuse avalduse vorm

Avaldused tuleb saata vahemikus 5.-10. jaanuar aadressile haridusamet@tallinnlv.ee.

2023. aastal esitab toetuse taotleja haridusametile vormikohase taotluse ajavahemikul 5. jaanuarist 10. veebruarini.

Kui taotleja vastab kehtivatele nõuetele, esitab haridusamet ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist allkirjastamiseks vormikohase finantseerimislepingu. Taotleja on kohustatud lepingu allkirjastama ja tagastama haridusametile viie tööpäeva jooksul.  

Erahuvikoolide toetuse lepingu ja aruande vorm

Erahuvikoolide kohta saad otsida infot siit.

Lisainfo:
Kaisa Orunuk
Noorsootöö osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
kaisa.orunuk@tallinnlv.ee 

   

Viimati muudetud 04.07.2023