Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

KKK, kui laps läheb esimesse klassi Tallinnas

KKK, kui laps läheb esimesse klassi Tallinnas

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn, tagatakse õppimisvõimalus Tallinna munitsipaalkoolis. 

Taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada  1.-15. märtsini. Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli ja annab sellest lapsevanematele teada hiljemalt 20. maiks. 

Millal algab koolikohustus?

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.

Kuidas minu laps saab esimesse klassi?

Selleks tuleb Tallinna Haridusametile esitada taotlus lapsele elukohajärgse kooli määramiseks. Taotlusi saab esitada 1.-15. märtsini. 

Kuidas taotlust esitada? 

Taotluse saab esitada kas eKooli keskkonnas või paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a III korrus). eKooli pääseb ka internetipanga või www.eesti.ee kaudu. 

Miks taotluse esitamine on vajalik? 

Taotlusest selgub oluline teave elukohajärgse kooli määramiseks: lapse õppekeel ja õdede-vendadeõppimine samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada oma soovi kooli valikul. Vaata kaardilt kodule lähemaid koole (ava kaart ja sisesta oma rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress).

Mille alusel kool määratakse?

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. 

Mis saab siis, kui ma taotlust ei esita?

Elukohajärgne kool määratakse kõikidele lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kuid taotlust mitte esitades jääb vanemal kasutamata võimalus oma eelistusest teada anda. 

Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu lapsele määrati? 

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist. 
Kui esitasite taotluse eKooli kaudu, saate teate e-posti aadressile. 
Kui esitasite taotluse paberil, saate teate lapse rahvastikuregistrijärgsele postiaadressile.

Mida mul tuleb teha, kui olen teate kätte saanud? 

Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal koolikoht kinnitada või sellest loobuda. Kui saite teate eKooli kaudu, saab seda teha eKoolis, kui paberil, tuleb teavitada kooli. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

Kui loobun määratud koolikohast, siis kuidas saan lapse panna teise kooli? 

Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb lapsevanemal leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 11. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra ja tingimuste alusel.  

Milliseid võimalusi on veel 1. klassi astumiseks Tallinnas?

Vanem võib valida koolikoha ka ülelinnalise vastuvõtuga koolis või klassis, kus toimub vastuvõtt katsete alusel, või era- ja riigikoolide hulgast. Teave vastuvõtu korraldamisest avaldatakse koolide kodulehtedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga munitsipaalkoolidesse ja klassidesse toimub vastuvõtt enne 1. märtsi. 

Kust leian täiendavat informatsiooni kõikide Tallinna koolide kohta?

Kõikide Tallinna koolide kontaktid ja info leiate koolide teatmikust Tallinna Haridusameti kodulehel ning koolide veebilehekülgedelt.

Kas 6-aastane laps võib kooli minna?

Vanema soovil võib kooli astuda ka koolikohustuslikust east noorem laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega lasteaia hinnangu lapse koolivalmiduse kohta. Kui laps lasteaias ei käi, esitab vanem koolivalmiduse hinnangu saamiseks avalduse SA Innove koolivälisele nõustamismeeskonnale

Mida teha, kui ma ei soovi last Tallinnas elukohajärgse kooli esimesse klassi panna?

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, on lapsevanemal kohustust sellest teavitada Tallinna Haridusametit.

Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust 

Kellelt saab vajadusel nõu küsida?

Teie küsimustele vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid:

Tallinna Haridusamet
Estonia pst 5a, Tallinn 10143
Tel: 6404590
[email protected]
www.haridus.ee

Tagasi eelmisele lehele 

Viimati muudetud 21.02.2024