Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Klassijuhataja teema-aasta 2020-2021

Klassijuhataja teema-aasta 2020-2021

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.

Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.

Kutsume kõiki koole ühinema hea tahte lepinguga, millega kool ja haridusamet võtavad vastutuse läbi viia lepingus loetletud tegevusi.

Klassijuhataja eneseanalüüsi mudel

Tartu Ülikooli eetikakeskuse väljatöötatud klassijuhataja eneseanalüüsimudel on vahend klassijuhatajale oma rolli mõtestamiseks.

Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli rollipõhine lähenemine sisaldab

  • klassijuhatajatöö väärtusi;
  • väärtusvalikuid;
  • klassijuhataja erinevaid tegevusvaldkondi ja ülesandeid ning
  • tööks vajalikke pädevusi.

Laiemalt on mudel ka kommunikatsioonivahend koolipere ja klassijuhatajate vaheliste suhete ja kokkulepete mõtestamiseks. Mudelit saab kasutada näiteks arengu- või koostöövestluste läbiviimiseks juhtkonna ja klassijuhataja vahel, alustava klassijuhataja esimese tööaasta toetamiseks, tugitöötajate, aineõpetajate ja klassijuhatajate vaheliste ootuste kooskõlastamiseks ning ühiste tööpõhimõtete loomiseks.

Mudel on esitatud mängu kujul ja sisaldab mitmesuguseid mängulisi elemente – näiteks rollikaarte, stsenaariume, küsimuste kompassi jm –, millele toetudes saab klassijuhataja enese rolli vaadelda ja kaaslastega klassijuhataja rolli üle arutleda. Mudeli abil saab klassijuhataja kui väärtuskasvatuse võtmeisiku tähtsat rolli mõtestada mänguliselt ja pingevabalt, nii omaette kui ka mitmekesi.

Vaata klassijuhataja eneseanalüüsi mudelit (pdf)

 

Klassijuhataja aasta 2020/2021 tunnustatud

OKTOOBER

NOVEMBER

DETSEMBER

JAANUAR

VEEBRUAR

MÄRTS

APRILL

MAI

Viimati muudetud 27.01.2022