Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasuvabastuse taotlused munitsipaallasteaias

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine Avaduse vorm
Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine Avalduse vorm
Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine Avalduse vorm

Viimati muudetud 22.09.2021