Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine

Roheline stsenaarium

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Koolid ja lasteaiad on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.

Kollane stsenaarium

On vajalikud mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli/klasside täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe on oluline tagada esmajärjekorras põhikooli I ja II astme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on soovitav korraldada õppetöö hajutatult (hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm). 
Lasteaiad on avatud, kuid töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte.

Punane stsenaarium

Riigis on kehtestatud eriolukord. Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega. 
Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.

 

Roheline stsenaarium

Kollane stsenaarium

Punane stsenaarium

Õppetöö korraldus

 • Õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.   
 • Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi ja kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga. 
 • Õppetöö korraldus on tavapärane, personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist. 
 • Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 15 minutit).
 • Õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete ning riiklike ja linna piirangute täitmine.
 • Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.
 • Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
 • Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
 • Lasteaedadel, kellel on oma mänguväljak või õueala, on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.
 • Lasteaed lähtub õppetöö korraldamisel VV eriolukorra korraldustest.
 • Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.
 • Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10.
 • Lasteaedades ei kasutata ühiskasutatavaid ruume, muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis või õues.
 • Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.   
 • Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.  

Lapse või töötaja haigestumine

 • Võimalusel eraldada lasteaias ennetavalt ruum, kuhu vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida. Isolatsiooniruumis olevate esemete pinnad, ruumi põrand ja seinad peavad olema kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
 • Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis tuleb laps isoleerida, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast.
 • Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele.
 • Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 •  Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud lasteaia töötajad ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.
 • COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud laps või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimise soovitustele.
 • Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi.
 • Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb hoone sulgeda 72 tunniks.
 • Kui mõnes rühmas tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud rühm kaheks nädalaks karantiini.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpetajad ja lapsed jäävad kaheks nädalaks karantiini.

 

Hügieen ja isikukaitseva-hendid

 

 • Lasteaiad järgivad töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

 • Lasteaia juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).
 • Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid. 
 • Töötajatel on soovi korral võimalus kasutada isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask).
 • Lapsevanematel, kes sisenevad haridusasutusse, võib vastavalt asutuse kriisiplaanile olla kohustus isikukaitsevahendeid kasutada.
 • Töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile.
 • Õpetajad kasutavad kontaktõppes isikukaitsevahenditena korduvakasutatavaid visiire ning vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise / desinfitseerimise eest.
 • Kõrgendatud riskiga töötajad suunatakse võimalusel kaugtööle või neile tagatakse isikukaitsevahendid.
 • Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vms utiliseeritakse nõuetekohaselt. 

COVID-19 lisamaterjalid

 • Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:

https://www.kriis.ee/et
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
Lasteaedade töö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Viimati muudetud 03.09.2023