Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetus

Tallinna Haridusametis  ja haldusalas korruptsiooni ennetamise eest vastutavaks teenistujaks on haridusameti sisekontrolli sektori juhtivspetsialist Riina Käos, kes teostab ametiisikute töökoha- ja tegevuspiirangu järgimise kontrolli.
Kontakt: [email protected], tel 640 4678.

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. 

Haridusameti teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund, HA teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund_0.pdf
Haridusameti vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel,   ostumenetlusega seotud isikud.pdf

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on hallatava asutuse juht ametiisik, kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. 

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta:


Teated puuduvad.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee


Viimati muudetud 28.05.2024

Viimati muudetud 28.05.2024