Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapsehoiuteenuse toetus info teenuse osutajale

Lapsehoiuteenuse toetus info teenuse osutajale

Lapsehoiuteenuse toetus on mõeldud lapsevanemale ja kajastub soodustusena lapsehoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvetel. Toetust on õigus kasutada eralasteasutuses õpetajate ja eralapsehoius lapsehoiuteenust vahetult osutavate töötajate tööjõukulu, õppevahendite kulu ja laste toidukulu katmiseks. Toetust taotleb lastehoiuteenuse osutaja.

Toetuse saamise tingimused on:

 • Teenuse osutajal on toetuse taotlemise ajal tegevusluba, füüsilisest isikust ettevõtjal lapsehoidja kutse;
 • Teenuse osutajal ei ole toetuse taotlemise ajal maksuvõlgu ega võlgu Tallinna linna asutustele;
 • Teenust kasutav laps (edaspidi laps) on pooleteise- kuni seitsmeaastane (kuni kooli õppima asumiseni);
 • Nii lapse kui ka tema vanema või eestkostja (edaspidi koos vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning toetuse taotluse esitamise aastal katkematult Tallinna linn;
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja sooviga saada koht ühe kuu jooksul ajast, kui vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale ning vanemale on tehtud vähem kui kolm kohapakkumist. Kohta pakutakse taotlusel märgitud lasteasutusse, kui koht vabaneb lapse vanusele sobivas rühmas. Kui kohta pakutakse poole aasta jooksul enne lapse koolikohustuse algust ning kohta ei võeta vastu, säilib õigus toetusele;
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.
Toetuse saamise tingimused*, kui 31.12.2023 seisuga on laps eralasteaia nimekirjas:
 • Lapse ja tema vanema elukoht on Tallinna linn
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis eralasteasutuse nimekirja
 • Laps on kantud kuni kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja
Toetuse saamise tingimused*, kui 31.12.2023 seisuga on laps lastehoiu nimekirjas:
 • Lapse ja tema vanema elukoht on Tallinna linn. Hooldaja ei pea olema Tallinna linna elanik.
 • Laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane
 • Laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia või kooli nimekirja
*Eritingimused eralasteaiale ja lastehoiule kehtivad kuni 31.08.2024. Alates 01.09.2024 kehtivad määruse nr 29 "Lapsehoiuteenuse toetamise kord" §2 toetuse andmise tingimused.
Teenuse osutajale makstav lapsehoiuteenuse toetus hõlmab:
 • Lapsehoiuteenuse toetus, mis on võrdne Tallinna Haridusameti haldusala koolieelsete munitsipaallasteasutuste koha arvestusliku maksumusega ühe lapse kohta, mis 2024 aastal 276 eurot.
 • Täiendavat toetust: 
  • vanema eralasteasutuses või -lapsehoius käiva teise ja enama lapse eest kalendrikuu kohta juhul, kui koolieelses munitsipaallasteasutuses, eralasteasutuses või -lapsehoius osutatakse lapsehoiuteenust sama pere kahele või enamale lapsele;
  • haridusliku erivajadusega lapse eest, kelle arengu toetamiseks ning õppe ja kasvatuse korraldamiseks on soovitusi andnud kooliväline nõustamismeeskond.
 • Toidukuluhüvitist vastavalt kinnitatud toidupäevade eest:
  • alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eurot päeva kohta 
  • 3-aastase ja vanema lapse puhul 3,05 eurot päeva kohta


Taotluse vorm:

Koolieelsele eralasteasutusele ja eralapsehoiule Tallinna linna eelarves ette nähtud vahenditest lapsehoiuteenuse toetuse andmise tingimused ja kord on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 14.12.2023 määrusega nr 29 "Lapsehoiuteenuse toetamise kord".


Küsimuste korral:

Ülle Liiders
teenuste ja toetuste vanemspetsialist
646 4682
[email protected]

Hela Anier
toetuste ja teenuste vanemspetsialist
6464 681
[email protected]

Viimati muudetud 02.01.2024