Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapsehoiuteenuse toetuse info lapsevanemale

Lapsehoiuteenuse toetuse info lapsevanemale

 
Lapsehoiuteenuse toetus on mõeldud lapsevanemale ja kajastub soodustusena lapsehoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvetel. Toetust taotleb lapsehoiuteenust osutav asutus. 
Lapsevanemal on kohustus kaks korda aastas kinnitada Tallinna e-teeninduskeskkonnas oma soovi teenuse osutajale toetuse andmise kohta 15. kuupäevaks. Sellisel juhul makstakse lapse eest toetust samast kuust alates.
Teenuse osutajale makstav lapsehoiuteenuse toetus hõlmab:
 • Lapsehoiuteenuse toetus, mis on võrdne Tallinna Haridusameti haldusala koolieelsete munitsipaallasteasutuste koha arvestusliku maksumusega ühe lapse kohta, mis 2024 aastal 276 eurot.
 • Täiendavat toetust: 
  • vanema eralasteasutuses või -lapsehoius käiva teise ja enama lapse eest kalendrikuu kohta juhul, kui koolieelses munitsipaallasteasutuses, eralasteasutuses või -lapsehoius osutatakse lapsehoiuteenust sama pere kahele või enamale lapsele;
  • haridusliku erivajadusega lapse eest, kelle arengu toetamiseks ning õppe ja kasvatuse korraldamiseks on soovitusi andnud kooliväline nõustamismeeskond.
 • Toidukuluhüvitist vastavalt kinnitatud toidupäevade eest:
  • alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eurot päeva kohta 
  • 3-aastase ja vanema lapse puhul 3,05 eurot päeva kohta
Täiendavat toetust makstakse juhul, kui lapsehoiuteenust osutatakse sama pere kahele või enamale lapsele (lapsevanem märgib Tallinna e-teeninduses, milliste laste eest täiendavat toetust maksta) või kui kooliväline nõustamismeeskond on andnud haridusliku erivajadusega lapse arengu toetamiseks soovitusi. Täiendavat toetust makstakse, kui eralasteasutuses või -lapsehoius käiv laps on Tallinna elanik, sõltumata sellest, missuguses munitsipaal- või eralasteasutuses käivad pere teised lapsed. Teenuse osutaja esitab vanemale arve, mis on Tallinna toetuse võrra väiksem, näidates seejuures arvel miinusega Tallinna antavad toetused.
Täiendava toetuse suurus mõlemal juhul on lapse kohta Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lõike 1 ja § 21 alusel arvutatud summade vahe, see on 71,25 eurot.
Lapsehoiuteenuse toetuse saamise tingimused on:
 • Teenuse osutajal on toetuse taotlemise ajal tegevusluba, füüsilisest isikust ettevõtjal lapsehoidja kutse;
 • Teenuse osutajal ei ole toetuse taotlemise ajal maksuvõlgu ega võlgu Tallinna linna asutustele;
 • Teenust kasutav laps (edaspidi laps) on pooleteise- kuni seitsmeaastane (kuni kooli õppima asumiseni);
 • Nii lapse kui ka tema vanema või eestkostja (edaspidi koos vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning toetuse taotluse esitamise aastal katkematult Tallinna linn;
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja sooviga saada koht ühe kuu jooksul ajast, kui vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale ning vanemale on tehtud vähem kui kolm kohapakkumist. Kohta pakutakse taotlusel märgitud lasteasutusse, kui koht vabaneb lapse vanusele sobivas rühmas. Kui kohta pakutakse poole aasta jooksul enne lapse koolikohustuse algust ning kohta ei võeta vastu, säilib õigus toetusele;
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.
Toetuse saamise tingimused*, kui 31.12.2023 seisuga on laps eralasteaia nimekirjas:
 • Lapse ja tema vanema elukoht on Tallinna linn
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis eralasteasutuse nimekirja
 • Laps on kantud kuni kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.

Toetuse saamise tingimused*, kui 31.12.2023 seisuga on laps lastehoiu nimekirjas:
 • Lapse ja tema vanema elukoht on Tallinna linn. Hooldaja ei pea olema Tallinna linna elanik.
 • Laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane
 • Laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia või kooli nimekirja
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.

*Eritingimused eralasteaiale ja lastehoiule kehtivad kuni 31.08.2024. Alates 01.09.2024 kehtivad määruse nr 29 "Lapsehoiuteenuse toetamise kord" §2 toetuse andmise tingimused.

Haridusametil on õigus anda toetust ka juhul, kui
 • lapse ja vanema elukoht ei ole olnud rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn toetuse taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga;
 • lapse ja vanema elukoht on toetuse taotlemisest alates katkematult Tallinna linn;
 • samale lapsele ei ole varasemalt käesoleva lõike alusel toetust määratud. 
Kaalutlusotsuse taotlusvorm on leitav SIIN.


Küsimuste korral:

Hela Anier
toetuste ja teenuste vanemspetsialist
6464 681
[email protected]

Ülle Liiders
teenuste ja toetuste vanemspetsialist
646 4682
[email protected]


 

Viimati muudetud 07.06.2024