Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelevalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus.

 

Põhilised järelevalve asutused KOVi kontrollimisel

  • Riigihangete Amet
  • Tööinspektsioon
  • Terviseamet
  • Harjumaa veterinaarkeskus
  • Andmekaitse Inspektsioon
  • Keeleinspektsioon
  • Tehnilise Järelevalve Amet
  • Põhja Päästekeskus
  • Keskkonnainspektsioon 

Lisainfo:
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
6404678, riina.kaos@tallinnlv.ee  

 

Viimati muudetud 11.07.2022