Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

SchoolFood4Change

SF4C-Main-Logo_Neg_Small.jpg


Projekti kestvus: 1.01.2022 – 31.12.2025
Projekti eelarve: kogueelarve 12,3 miljonit eurot. Tallinna osa 234 000 eurot
Projekti rahastusprogramm: EL Horisont 2020

Projekti eesmärk on juurutada lähenemisviisi „kogu kooli toidukultuur“, mis aitab välja arendada koolitoitlustamise terviklikkust, kaasates õpilasomavalitsusi ja koolide-lasteaedade hoolekogusid. Toitlustamisel keskendutakse konkreetsele õppeasutusele (õpilastele, õpetajatele jne), lõimides toidutemaatikat erinevate õppeainetega. Koolitoidu võtmesõnadeks on “jätkusuutlikkus” ja “tervislikkus”. Projekti käigus töötatakse välja individuaalne metoodika, hindamaks tervise- ja keskkonnamõjusid koolides ja lasteaedades. Samuti viiakse projekti raames läbi koolitusi koolide kokkadele ja köögipersonalile ning töötatakse välja uuenduslikke, kliimasõbralikke ja jätkusuutlikke retsepte.

Projekti tulemuseks on õnnelikumad ja tervemad lapsed ja noored. Samuti paraneb Tallinna inimeste tervis ja üldine heaolu, suureneb kodanike teadlikkus tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest nii tervisele kui ka keskkonnale.

Partnerid

Projektis osaleb 33 partnerit 12 Euroopa riigist (kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, teadusasutused ja ekspertorganisatsioonid).

Eestist osalevad projektis lisaks Tallinna linnale veel Viimsi vald. Eesti juhtpartner on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn).

Rahvusvaheline juhtpartner Local Governments for Sustainability ICLEI.

 

Meediakajastused

 

Rohkem infot projekti kohta leiab SIIT

Projektijuht: Kadri Ausmaa kadri.ausmaa@tallinnlv.ee  6404979

Koolide tegevuste koordinaator: Age Tamm age.tamm@tallinnlv.ee 616 4010 / 53 22 6049

Kommunikatsioonijuht: Pirgit Pedaja  pirgit.pedaja@tallinnlv.ee 56632941

Kooli toidukultuuri edendaja: Jaana Rästas Jaana.Rastas@tallinnlv.ee 502 7801

Horizon logo.jpg

Viimati muudetud 30.10.2023