Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

SchoolFood4Change

Projekti kestvus: 1.01.2022 – 31.12.2025
Projekti eelarve: kogueelarve 12,3 miljonit eurot. Tallinna osa 234 000 eurot
Projekti rahastusprogramm: EL Horisont 2020

Projekti eesmärk on juurutada lähenemisviisi „kogu kooli toidukultuur“, mis aitab välja arendada koolitoitlustamise terviklikkust, kaasates õpilasomavalitsusi ja koolide-lasteaedade hoolekogusid. Toitlustamisel keskendutakse konkreetsele õppeasutusele (õpilastele, õpetajatele jne), lõimides toidutemaatikat erinevate õppeainetega. Koolitoidu võtmesõnadeks on “jätkusuutlikkus” ja “tervislikkus”. Projekti käigus töötatakse välja individuaalne metoodika, hindamaks tervise- ja keskkonnamõjusid koolides ja lasteaedades. Samuti viiakse projekti raames läbi koolitusi koolide kokkadele ja köögipersonalile ning töötatakse välja uuenduslikke, kliimasõbralikke ja jätkusuutlikke retsepte.

Projekti tulemuseks on õnnelikumad ja tervemad lapsed ja noored. Samuti paraneb Tallinna inimeste tervis ja üldine heaolu, suureneb kodanike teadlikkus tervislikust ja jätkusuutlikust toitumisest ja sellega kaasnevatest mõjudest nii tervisele kui ka keskkonnale.

Partnerid

Projektis osaleb 33 partnerit 12 Euroopa riigist (kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, teadusasutused ja ekspertorganisatsioonid).

Eestist osalevad projektis lisaks Tallinna linnale veel Viimsi vald. Eesti juhtpartner on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn).

Rahvusvaheline juhtpartner Local Governments for Sustainability ICLEI.

 

Meediakajastused

Viis Tallinna kooli osalevad koolitoidu parendamise projektis, 19.05.2022

Tallinna Televisioon 07.04.2022: Tallinna koolitoidu valmistamise viisid muutuvad keskkonnasõbralikumaks https://www.youtube.com/watch?v=3h6VU3FUPY4

Postimees 06.04.2022: Uus projekt muudab koolitoidu tervislikumaks nii lastele kui planeedile

Bioneer 06.04.2022: Algas projekt, mis muudab koolitoidu tervislikumaks nii lastele kui planeedile

Pealinn 06.04.2022: Tallinna koolid osalevad projektis, mis muudab koolitoidu tervislikumaks nii lastele kui planeedile

Tallinna Televisioon 10.12.2021: Tallinn hakkab edendama tervislikumat koolitoitlustamist https://www.youtube.com/watch?v=rquTQcMp_Jc 

 

Rohkem infot projekti kohta leiab SIIT

Projektijuht: Kadri Ausmaa kadri.ausmaa@tallinnlv.ee  6404979

Koolide tegevuste koordinaator: Age Tamm age.tamm@tallinnlv.ee 616 4010 / 53 22 6049

Kommunikatsioonijuht: Tiina Nõmm tiina.nomm@tallinnlv.ee 53323361

Toitlustushanked: Ilona Umal ilona.umal@tallinnlv.ee 640 4928

SF4C-Main-Logo_Neg_Small.jpgHorizon logo.jpg

Viimati muudetud 11.07.2022